Vraný Josef st.
1926 – Válečné tajnosti pražské (H - arcivévoda d'Este)