Gorski, Vratislav
1926 – Řina (Tři lásky Řiny Sezimové) (H - kníže)