Smrž Karel (2)
1948 – Dvaasedmdesátka (S)
1939 – Tulák Macoun (S)
1931 – Pudr a benzin (Zv)
1929 – Adjunkt Vrba (S)
1929 – Starý hřích (S)
1926 – Román hloupého Honzy (Ředitel sklárny) (K)
1926 – Řina (Tři lásky Řiny Sezimové) (H - šafář u Sezimů)