Heindl, Karel
1926 – Osm srdcí v plamenech (Zlaté časy) (H - Dobešův synovec poručík Hugo Petro)