Dovská, Beatrice
1926 – Osm srdcí v plamenech (Zlaté časy) (PuN, S)