Plachý, Jiří
1953 – Měsíc nad řekou (H - Josef Roškot, Hlubinův kamarád, Zp)
1952 – Haškovy povídky ze starého mocnářství (H - kameník a pytlák Kořenář)
1952 – Mladá léta (H - Antonín Němec)
1952 – Nástup (H - hospodář Vincenc Postava)
1952 – Plavecký mariáš (H - nahluchlý Šindelář, starý plavec)
1952 – Velké dobrodružství (H - obchodník v Africe Wayne, Zp)
1951 – Císařův pekař - Pekařův císař (H - magistr Edward Kelley)
1951 – Mikoláš Aleš (H - hrabě Schönborn)
1950 – Posel úsvitu (H - prof.František Gerstner,řed.polyte)
1950 – Případ dr. Kováře (H - primář MUDr.Pokorný)
1950 – Veselý souboj (H - MUDr.Kobera)
1949 – Daleká cesta (H - Abrahamovič)
1949 – Němá barikáda (H - uhlíř)
1949 – Revoluční rok 1848 (H - politik František August Brauner)
1948 – Dravci (H - majitel stavební firmy ing.Novotný)
1948 – Hostinec "U kamenného stolu" (H - tragéd mistr Beno Mertens)
1948 – Krakatit (H - D'Hémon)
1948 – Křižovatka života (H - Karlův otec)
1948 – Zelená knížka (H - strážník Brejcha)
1947 – Jan Roháč z Dubé (H - Oldřich z Rožmberka)
1947 – Nikola Šuhaj (H - kupec Abram Beer)
1947 – Parohy (H - seladon Edmond, Elsin milenec)
1946 – Průlom (H - místodržící)
1940 – Směry života (H - majitel varieté Orfeum Červenka)
1939 – Srdce v celofánu (H - ředitel banky Jan Kádner)
1938 – Bláhové děvče (H - nový ředitel divadla Heřman)
1938 – Druhé mládí (Klekání) (H - bankovní ředitel dr.Fráňa Tobiš)
1938 – Zborov (H - šikovatel Rabas, původně železničá)
1937 – Jan Výrava (H - setník Charvát)
1937 – Lízin let do nebe (Líza Irovská) (H - prezident firmy "Rejma" Sýkora)
1937 – Vyděrač (H - generální ředitel Globusu Alfred M)
1935 – Cácorka (H - akademický malíř Julius Reban, Zp)
1935 – Jedenácté přikázání (H - nadporučík Miloslav Jičínský, Vob.)
1935 – Jedna z milionu (H - JUDr.Miroslav Zeman)
1935 – První políbení (H - JUDr.Jiří Nedbal)
1934 – Na růžích ustláno (H - ing.Pavel Garden, Zp)
1934 – Pokušení paní Antonie (H - ministr dopravy dr.ing.Milan Doman)
1933 – V tom domečku pod Emauzy (H - učitel bontonu)
1925 – Z českých mlýnů (H - mlynářův syn dr.Karel Karásek)