Zeffiová, Marie
1931 – Skalní ševci (H - sousedka)
1926 – Příběh jednoho dne (H - pavlačová klepna)
1924 – Děvče z hor (H - Řehoříková)