Urbánková, Jarmila
1950 – Temno (H - Březinova tchýně z I.manž.Rosa Ler)
1937 – Ztratila se Bílá paní (H - majitelka střelnice Paličková)
1923 – Pepánek Nezdara (H - maminka)