Dočekal, Karel
1923 – Paličova dcera (H - řezník Martin)