Filip, Ferry
1922 – Tulákovo srdce (Osudy schovanky) (H - Benderův synovec poručík Ferry)