Bonda, Nelly
1922 – O velkou cenu (Závod o život) (H - Nelly Vardová)