Figdor, Karel
1922 – Koryatovič (Začarovaný klíček karpatský) (PuN, S)