Benesch, Karel
1922 – Komptoiristka (Arch, Výtv)
1922 – O velkou cenu (Závod o život) (Arch)