Fantová, Božena
1921 – Zelený automobil (H - Lilčina kamarádka)