Rajský, Josef
1932 – Lelíček ve službách Sherlocka Holmesa (H - Lelíčkův věřitel)
1931 – Dobrý voják Švejk (H - blázen)
1931 – Miláček pluku (H - důstojník)
1931 – To neznáte Hadimršku (H - policejní úředník)
1931 – To neznáte Hadimršku [německá verze] (H - policejní úředník)
1921 – Sázka o hubičku (H - obecní strážník)
1920 – Melchiad Koloman (H - Jiljí Ješek)