Friedlová, Helena
1950 – Temno (H - Polixena Lidmila Mladotová)
1949 – Revoluční rok 1848 (H - Josefova matka)
1948 – Dvaasedmdesátka (H - porotkyně)
1943 – Čtrnáctý u stolu (H - Bartošova žena Julie)
1941 – Paličova dcera (H - Rozárčina matka Madlenka Valentová)
1938 – Cech panen kutnohorských (H - Ludmila, Vilémova manželka)
1937 – Bílá nemoc (H - manželka účetního ředitele)
1937 – Filosofská historie (H - bytná studentů slečna Elis)
1936 – Srdce v soumraku (H - vdova po učiteli Julie Vachová)
1925 – Josef Kajetán Tyl (H - Tylova žena Magda Forchheimová)
1920 – Dvě matky (H)