Třebovský, Alexander
1935 – Koho jsem včera líbal? (H - generální ředitel Havlík)
1934 – Hej-Rup! (H - bankéř)
1934 – Za ranních červánků (H - hajný Mrština)
1934 – Život vojenský - život veselý (H - starosta Rohan)
1933 – Madla z cihelny (H - komorník Holoušek)
1933 – Pobočník Jeho Výsosti (H - policejní rada Guth)
1933 – S vyloučením veřejnosti (H - předseda senátu JUDr.Sodomka)
1933 – Svítání (H - děda Kučera)
1933 – U snědeného krámu (H - Madras, poruč.Pavlíny,loter.kancel)
1933 – V tom domečku pod Emauzy (H - hrabě Quido Bertran Lubecký)
1933 – Ze světa lesních samot (H - hajný Vavruch)
1932 – Anton Špelec, ostrostřelec (H - předseda senátu)
1932 – Zapadlí vlastenci (H - vrch.hejtman.rada Michael Maxa z M)
1931 – Dobrý voják Švejk (H - tajný Bretschneider)
1931 – Karel Havlíček Borovský (H - předseda soudu)
1931 – Kariéra Pavla Čamrdy (H - strýc Felix)
1931 – Psohlavci (H - Krištof Hrubý z Dražinova)
1931 – Pudr a benzin (H - ředitel divadla Marek)
1931 – Třetí rota (H - soudní rada Václav Jäger, Jiřího o)
1930 – C.a k.polní maršálek (H - člen Napoleonovy družiny ve snu)
1930 – C.a k.polní maršálek [německá verze] (H - člen Napoleonovy družiny)
1929 – Boží mlýny (H - starý sedlák Tomáš Záhoř)
1927 – Batalion (H - Šťovek)
1922 – Zlatý klíček (H - pokladník Sejkora)
1919 – Yorickova lebka (H - psychiatr MUDr.Klár)