Bredová, Lili
1918 – Praha roku 1549 (Nový život) (H)