Kmínek, Oldřich
1939 – Její hřích (R, VV)
1937 – Žena na rozcestí (R, S)
1936 – Manželství na úvěr (R)
1935 – Klub tří (PuN, R, S)
1933 – Perníková chaloupka (PuN, R, S)
1933 – Sněhurka a sedm trpaslíků (R, S)
1932 – Zlaté ptáče (R, S)
1931 – Osada mladých snů (R, S)
1930 – Nepočestná žena (R, S)
1930 – Za rodnou hroudu (R, S)
1929 – Andělíčkářka (R, S)
1929 – Hanka a Jindra (R, S)
1929 – Když valčík zní (R, S)
1928 – Filosofka Mája (H - vedoucí tkalcovny, R, S)
1928 – Kainovo znamení (Ve spárech hříšné ženy) (R, S)
1926 – Dar svatební noci (Lásky-vášně-zrady) (R)
1922 – Prodaná nevěsta (R, S)
1919 – Jindra (H - vychovatel dr.Lípa, R, S)
1918 – Kozlonoh (H - hrabě Felix)
1918 – Učitel orientálních jazyků (H - člen klubu Modrých)