Branald, Karel
1925 – Hraběnka z Podskalí (H)
1922 – Komptoiristka (H)
1922 – Venoušek a Stázička (H - Venoušek Dolejš)
1919 – Aloisův los (Alois vyhrál los (H - chlapec)
1918 – Československý Ježíšek (H - dítě)