Bernhardtová, Anna
1921 – Neznámé matky (Mračna, jež halí štěstí) (H - Janotova neteř)
1915 – Dík válečného sirotka (Velká zlatá) (H - prchající žena)