Engelbertová, Eugenie
1915 – Ahasver (H - domovnice Pepička Tučná)