Žirafa v okně  (Giraffe in the Window, The)
R: Radim Cvrček V: KF Praha/Filmové studio Gottwaldov, 1968 Dr: Jiří Blažek VV: Dušan Schaffer N: Radim CvrčekMilan Šimek S: Radim CvrčekMilan Šimek PR: Zdeněk Zydroň AR: Vlasta Sklenářová K: Karel Kopecký DK: Arne Parduba Hu: Harry Macourek; archivní – Harry Macourek: píseň Jste tou dámou, co mou duši ničí Nahr: FISYO Dir: Štěpán Koníček Zp: Jiří ŠtědroňMartin Masner Arch: Zdeněk Rozkopal Kost: Naďa Škapová Ma: Karel MarekLibuše Machková St: Antonín Štrojsa Zv: Radomír Koutek Op: Mišurec Oldřich npor. H: Martin Masner (Jirka Skalský), Hana Brejchová (Milena), Radoslav Brzobohatý (zloděj Švarc), Steva Maršálek (zloděj Čihák, Milenin otec), Miloslav Holub (kapitán VB Malíček), Ladislav Trojan (poručík VB Rákos), Václav Beránek (poručík VB), Zdeněk Hradilák (strážmistr VB), Miroslav Moravec (Jirkův otec), Stanislav Tříska (majitel aerovky), Radim Cvrček (muž táhnoucí dítě), Milan Šimek (muž hlásící loupež) Stp: 073.00 Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 22.11.1968 
 
   Zloději Švarc a Čihák jsou vyrušeni při vykrádání klenotnictví. Aby co nejrychleji zmizeli, skočí do nejbližšího auta a ujedou. Cestou zjistí, že je s nimi ve voze malý chlapec, syn majitele automobilu. Odvezou Jirku, jak se chlapec jmenuje, na chatu, kde ho má na starosti Čihákova osmnáctiletá dcera Milena. Zprvu se Jirka chová k Mileně nepřátelsky, ale jak dny plynou, "vězeň" a "dozorkyně" se sblíží. Milena chlapci vaří a stará se o něho. Nebojácný Jirka se nenechá ničím zastrašit a hledá příležitost k útěku. Nakreslí obrázek stromu, který vidí z okna chaty a podstrčí ho pod blatník Švarcovy motorky. Obrázek upadne v lese a tam ho najde hajný. Odevzdá ho na úřadovně Veřejné bezpečnosti. Příslušníkům VB Jirkova kresba připomíná žirafu, ale je pro ně určitou stopou. Obcházejí chaty v místě, kde byl obrázek nalezen, a nakonec podle něho také Čihákovu chatu najdou. V nepřítomnosti Mileny a obou zlodějů Jirka prohledá chatu a objeví ve starých hodinách pouzdro se šperky a diamanty. Švarc a Čihák chtějí Jirku zlikvidovat a utéci do zahraničí. Jirkovi se podaří uprchnout i s pouzdrem. Zloději ho pronásledují, ale to už jsou jim v patách příslušníci VB. Švarc s Čihákem jsou zatčeni a Jirka je zachráněn.
   Thieves Švarc and Čihák are interrupted in their robbery of a jeweller's store. In order to disappear as quickly as possible, they jump into the nearest car and leave, finding on the way that a little boy named Jirka, son of the car's owner, is with them. They take him to a cottage where Čihák's eighteen-year old daughter Milena attends to him. Jirka first treats Milena with hostility, but as days pass, the "prisoner" and the "guard" become close. Milena cooks for the boy and takes care of him, but nothing can intimidate the dauntless Jirka and he seeks for the first opportunity to escape. He draws a picture of a tree he can see from the window of the cottage and slips it under the wing of Švarc's motorcycle. The drawing falls out in the forest and is found by a gamekeeper, who hands it over to the local police station. Jirka's drawing reminds the policemen of a giraffe, but it is the only lead they have. They go around the cottages in the place where the picture was found, eventually succeeding in finding the cottage of Čihák. In Milena's and both thieves' absence, Jirka searches through the cottage and discovers a case with jewellery and diamonds in an old clock. Švarc and Čihák want to kill the boy and escape across the border. Jirka manages to run away with the case. The thieves pursue him, but already have policemen at their heels. Švarc and Čihák are arrested and Jirka is saved.