Žert  (Joke,The)
R: Jaromil Jireš V: Filmové studio Barrandov, 1968 Sk: Šmída - Fikar Dr: Zdeněk Bláha VV: Miloš Stejskal N: román Žert S: Milan KunderaJaromil Jireš TS: Jaromil Jireš PR: Vladimír Drha AR: Eliška ŠtíbrováIvana SkabranskáDagmar Švejdová K: Jan Čuřík DK: Jiří Polák AK: Stanislav Šťastný Hu: Zdeněk Pololáník; archivní – lidová píseň: píseň Za hory horečky zašly ně ovečky, lidová píseň: píseň Ej, svítilo slunéčko na naší zahrádku, lidová ruská píseň: píseň Kalinka, píseň Kupředu jít, radostně žít, Jiří Pauer: píseň Stavíme nový svět, lidová píseň: píseň Na tom pražském mostě, lidová píseň: píseň Na těch panských lukách, lidová píseň: píseň S pánem bohem, kamarádko, lidová píseň: píseň Ptala se Zuzana Kuby, lidová píseň: píseň Šel jsem za noci alejí, Seidel Jan (hudba): píseň Kupředu, zpátky ni krok, Otakar Horký: píseň Dobre je /Verbuňk/ Nahr: Slovácká muzika Hradišťan, FISYO T: lidová píseňJiří PauerBedřich BobekAnežka Gorlová Zp: Jana DítětováAlexandrovcisbor mužskýsborSlovácká muzika Hradišťansbor ženskýVincenc Moštěk Arch: Leoš Karen Kost: Helena AnýžováZdena ŠnajdarováNita RomanečováNaděžda Ptáčková Ma: Stanislav PetřekRudolf BunešAnna Volšičková St: Josef Valušiak Zv: Adam Kajzar Op: Říčka František pplk. H: Josef Somr (Ludvík Jahn), Jana Dítětová (rozhlasová reportérka Helena Zemán), Luděk Munzar (Pavel Zemánek), Jaroslava Obermaierová (Markéta Pospíšilová), Evald Schorm (laborant Kostka), Milan Svrčina (houslista Jaroslav), Miloš Rejchrt (voják Alexej, třídní nepřítel), Věra Křesadlová (Věra Brožová, Zemánkova přítelkyně), Jaromír Hanzlík (poručík, velitel oddílu PTP), Michal Pavlata (technik Jindra Tkadlečka), Jiří Sýkora (voják Čeněk, malíř), Michal Knapčík (voják), Jiří Cimický (voják), Emil Haluška (voják), Josef Žluťák Hrubý (voják), Jiří Štíbr (voják), Stanislav Litera (voják), Václav Svěrák (studentský funkcionář), Svoboda Jan (kritik) (studentský funkcionář), Dušan Trančík (studentský funkcionář), Rostislav Volf (studentský funkcionář), Lenka Termerová (copatá dívka), Andresíková Jana [dab] (hlas z pouličního rozhlasu), Ferdinand Šnajberk (oddávající na MNV), Blažek Jaroslav JUDr. (politruk), Manuela Gogolová (mladá žena), Svatopluk Binka (klarinetista), František Vyhlíd (violista), Horymír Sušic (cimbalista), Jaroslav Čech (cimbalista), Karel Piškytl (houslista), Lubomír Svatoš (houslista), Jan Nykl (houslista), Jarin Staněk (houslista), Petr Hrobař (houslista), Josef Vrzala (houslista), Josef Anderle (zpěvák), Vančura Jan (2) (basista), Milan Bajza (vojín), Vlastimil Chejn (vojín), Zdeněk Kopal (vojín), Karel Kryška (vojín), Zdeněk Lipovčan (vojín), Antonín Málek (vojín), Petr Pelzer (vojín), Slavík Josef (2) (vojín), Tomáš Škrdlant (vojín), Zdeněk Kulhánek (svobodník), Souček Miroslav (2) (četař), Vladimír Drha (vrchní), Vincenc Moštěk (zpívající starý muž), Janžurová Iva [dab] (hlas Brožové), Čáp Bohuslav [dab] (hlas houslisty Jaroslava), Satoranský Jaroslav [dab] (hlas klarinetisty), Jelínková Vlasta [dab] (hlas staré ženy), Vrzala Josef [dab]Čech Vladimír (herec) [dab]Friedl Milan [dab] Spol: Jana CísařováMarie TillerováMilada MalínskáLeopold Zeman Stp: 080.00 Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 28.02.1969 
 
   Do svého rodného města přijíždí po mnoha letech Ludvík Jahn, aby se tu setkal s rozhlasovou reportérkou Helenou Zemánkovou. Ona má v plánu natočit reportáž z tradiční folklorní slavnosti a on chce vykonat pomstu. Helena netuší, že Ludvíkův zájem o schůzku nevyvolaly její vadnoucí půvaby, ale manželova fotografie v tabatěrce. Pavel Zemánek byl před patnácti lety Ludvíkovým spolužákem na fakultě, předsedou školní organizace KSČ a také nejlepším přítelem. Ludvík dostal tehdy od své spolužačky a lásky Markéty ze školení dopis plný nabubřelého optimismu a frází. Napsal jí odpověď na pohled a ironická slova ukončil větou: Ať žije Trockij! Recese nebyla pochopena a Pavlovou zásluhou byl Ludvík vyhozen ze strany, ze školy a ocitl se na vojně v Pomocných technických praporech, ve vojenském kriminále a na tři roky v dolech. Za zkažený život se chce Ludvík nenáviděnému Pavlovi pomstít tak, že mu svede manželku. Ve vypůjčeném bytě se Ludvík Heleny nepříliš láskyplně zmocní. S odporem odmítne ženino zamilované švitoření, když se dozví, že manželství Zemánkových je už léta pouze formální. Helena se pokusí o sebevraždu, která je stejně trapná a nepovedená jako Ludvíkova vytoužená pomsta...
   Ludvík Jahn returns to his native city after many years to meet the radio reporter Helena Zemánková, who plans to broadcast a story on a local traditional folk festival, Ludvík wants to have his revenge. Helena has no idea that Ludvík's interest in the meeting is not caused by her withering appeal but her husband's photograph which Ludvík spotted in her cigarette case. Fifteen years ago, Pavel Zemánek was Ludvík's faculty colleague, chairman of the faculty organization of the Communist Party of Czechoslovakia and also his best friend. At that time, Ludvík's colleague and love Markéta sent him from her training a letter full of swollen optimism and phrases. He sent her a reply on a postcard and closed his ironical message with the greeting "Long Live Trotsky!" His practical jokes, however, were not appreciated and, thanks to Pavel, Ludvík was expelled both from the party and the school and sent to military service with the so-called "Black Barons," Auxiliary Technical Battalions, then to military prison and finally for three year's work in the mines. Ludvík wants to have his revenge on the hated Pavel by seducing his wife. In a lent flat, Ludvík not too affectionately takes Helena into his power. When he learns that the Zemáneks marriage has been solely formal for many years already, he rejects the woman's infatuated chattering with contempt. Helena tries to commit suicide - which is as ridiculous and misshapen as Ludvík's desired revenge...