Změny a proměny  (Changes and Transformations)
R: Allan Elgart V: Studio FAMU, 1967 VV: Fiala Karel (výroba) N: divadelní aktovka Impromtu S: Allan Elgart K: Antonín Kovács Hu: Josef Ceremuga St: Jan Chaloupek Zv: Oldřich Tichý H: Svatopluk Beneš (herec Jaroslav), Blanka Vikusová (herečka Vanda), Jiří Bednář (herec Pavel), Alena Procházková (herečka Eva) Spol: Evald Schorm (pedagogické vedení), Vávra Otakar /režie/ (pedagogické vedení), Šmok Ján /kamera/ (pedagogické vedení), Kališ Jan /kamera/ (pedagogické vedení) Fo: 35 mm Ve: česká 
 
   Čtyři herci se pohybují na osvětlené scéně malého ateliéru před studenou čočkou kamery. Mají zahrát scénu, kterou si sami zvolí a režisér jim dá najevo svoji spokojenost zhasnutím reflektoru. Starší herec Jarda je proti ostatním hvězda a také trochu rutinér a s nevolí komentuje zadaný úkol. Starší z žen, herečka Vanda, neví, co si se situací počít. Mladší žena Eva je ještě plná nadšení, zatímco Pavel se netají tím, že vše dělá jen pro peníze. Jarda navrhne, aby Eva s Pavlem vytvořili milostnou dvojici. Všichni se přitom trochu hádají a samostatně nic kloudného nevymyslí. Pavel se naštve a odejde pryč. Zanedlouho zhasnou světla, režisér nejspíš získal, co chtěl.
   Four actors move around the lit stage of a small studio in front of the indifferent lens of a camera. They are to perform a scene they chose themselves, and the director is going to express his satisfaction by switching off the spotlight. Compared to the other three, the older actor Jarda is a star and also a little bit of a routinist, commenting on the set task with displeasure. The older of the two women, actress Vanda, does not know how to handle the situation. The younger woman, Eva, is still full of enthusiasm while the last actor, Pavel, does not hide that he is doing this only for money. Jarda suggests that Eva and Pavel play a couple of lovers. All the actors at the same time quarrel a little and not one of them is able to invent anything proper on his or her own. Pavel gets angry and leaves. In a while, the lights go off - the director most possibly got exactly what he wanted.