Zločin v dívčí škole /Zločin v dívčí škole/  (Crime at the Girls' School, The)
R: Jiří Menzel V: 1965 VV: Rudolf Hájek N: povídka Zločin v dívčí škole S: Josef ŠkvoreckýJiří Menzel TS: Jiří Menzel PR: Václav Matějka AR: Lilian Havlíčková K: Rudolf Milič DK: Josef Pechar AK: Milič Rudolf ml. Hu: Jiří Šust; archivní – píseň Píseň beze slov, Ivan Kotrč: píseň Tam kam chodí vítr spát T: Zbyněk Vavřín Zp: Eva PilarováKarel Gott Arch: Oldřich Bosák Kost: Anna BeránkováEliška Machanová Ma: Gustav HrdličkaMarie HrdličkováIvana Mesteková St: Jiřina Lukešová Zv: Jaromír Svoboda Op: Šturma Jaroslav mjr.Vlasák Miloš mjr. H: Lubomír Lipský (poručík Borůvka), Pavla Maršálková (ředitelka školy), Jiří Kodet (profesor chemie Pavel Lavecký), Vladimír Huber (profesor matematiky Lumír Kotě), Jiřina Štěpničková (manželka profesora Kotěte), Hana Horáčková (Zuzanka, Borůvkova dcera), Věra Křesadlová (studentka Vladimíra Celbová), Jitka Bendová (studentka Květa Herodesová), Zuzana Princová (studentka Irena Lomikarová), Taťána Fischerová (studentka Helena Jidášová), Vlasta Kahovcová (studentka Babinská), Alexandra Tachezyová (studentka Jana Koniášová), Natálie Maslovová (studentka Chocholoušová), Ferdinand Krůta (školník Neděla), Luisa Kollingerová (profesorka), Alois Vachek (profesor češtiny), Ladislav Smoček (profesor přírodopisu), Václav Wasserman (profesor angličtiny), Jarmila Bechyňová (profesorka tělocviku), Vladimír Hrabánek (mladík v texaskách, přítel Koniášo), Eva Trejtnarová (žákyně), Matěj Forman (synek Babinské), Petr Forman (synek Babinské), Zuzana Řepová (dívka), Květa Hanušová (dívka), Zuzana Opršalová (Kouřimská), Miroslav Kühn (Irenin nápadník) Spol: Štroblová Jana (2)Eva HoráznáBohumil Nový Fo: 35 mm Ve: česká 
 
   Borůvkova dospívající dcera Zuzanka pozve na žádost ředitelky svého otce kriminalistu do dívčí školy, kde studuje. Ředitelka úzkostlivě dbá na pověst své školy a žádá Borůvku o soukromé vyšetření krádeže patnácti set korun z fyzikálního kabinetu. Zdá se, že v místnosti došlo k zápasu, Borůvka nachází krvavé stopy a také utržený dámský podvazek. Vyjde najevo, že zmizel obávaný profesor matematiky Kotě, který nedojel do Pardubic k nemocné sestře, kam ho povolával nalezený telegram. K velkému překvapení profesorského sboru výslechy prozradí mnohé z tajného života studentek. Šest z nich založilo spolek na zničení Kotěte a anonymními dopisy a podstrkováním prádla diskreditovaly profesora před jeho žárlivou manželkou. Alibi některých dívek dokazovali jejich milenci, jedna má dokonce dvojčata, která porodila o prázdninách. Kotě, který odjel omylem opačným směrem, se nakonec objeví ve škole živ a zdráv i s domněle ztracenými penězi. Borůvka je přesto šokován, jeho Zuzanka má tajný poměr s mladým profesorem Laveckým a musí se za něj provdat. Borůvka se probouzí ze sna a zdá se, že nic z předchozího nebyla pravda. Přichází však za ním Zuzanka a žádá ho, aby na přání ředitelky přišel do školy.
   At the request of the headmistress, Borůvka's adolescent daughter Zuzanka invites her father the criminologist to the girls' school where she is studying. The headmistress is scrupulously concerned with the reputation of her school and asks Borůvka to privately investigate the theft of fifteen hundred crowns from the physics cabinet. It seems there was a fight in the room - Borůvka discovers bloody footprints on the floor and also a torn-off lady's stocking-suspender. It turns out that the feared professor of math, Kotě, has disappeared. He did not arrive at Pardubice to visit his sick sister, where he was called for by a telegram found in the cabinet. To the great surprise of the staff of professors, questioning reveals much from the secret lives of the female students. Six of them founded a club for destroying Kotě and, by sending anonymous letters and planting lingerie on him, they discredited the Professor to his jealous wife. The alibis of some of the girls are supported by their lovers and one of the students even has twins she delivered during the summer holidays. Kotě, who confused two trains and left in the opposite direction by mistake, eventually appears at school, healthy and alive, even with the reportedly stolen money. Borůvka, too, has a big surprise - his Zuzanka has a secret affair with young Professor Lavecký and has to marry him. - Borůvka wakes up from his dream and is glad that nothing of it was true. However, at that moment Zuzanka comes to see him, asking him to come to school at the request of the headmistress.