Zbabělec  (Coward,The)
R: Jiří Weiss V: Filmové studio Barrandov, 1961 Sk: Feix - Brož VV: Josef Beran N: Ivan Bukovčan S: Jiří WeissOta Ornest TS: Ivan BukovčanJiří WeissOta Ornest PR: Jiří Mikeťuk AR: Jiří MinaříkMarie Kaplanová K: Josef Střecha DK: Bedřich Baťka AK: Miroslav Mašek Hu: Jiří Srnka; archivní – Johann Sebastian Bach: převzatá Preludium Es dur, píseň V hlbokej doline srnka vodu pije, píseň Tancuj, tancuj, vykrúcaj Nahr: Reinberger Jiří, FISYO Zp: G. Šiškasbor dětský Arch: Bohuslav Kulič Výtv: Vladimír Dvořák Kost: Karel PostřehovskýPavel GáborVlastimil HasalaVěra Kubíková Ma: Karel MarekBožena DošláKarel Konrád St: Miroslav Hájek Zv: Jiří Lenoch Op: Kuchta Cyril pplk. H: Ladislav Chudík (učitel Ondrej Bodnár), Dana Smutná (Františka,Bodnárová žena,výpomoc.u), Dušan Blaškovič (rychtář a hostinský), Emil Horváth (farář), František Dibarbora (soused Varga), Oleg Striženov (sovětský partyzán Oleg), Wilhelm Koch-Hooge (německý nadporučík Albert Schmolka), Jindřich Narenta (německý poručík Niemayer), Věra Tichánková (hajná Anna Marčoková), Josef Vorel (německý četař), Alex Jandouš (Hans), Rúfus Peter (2) (stařec), Vojtech Kovařík (horal), Ján Hečko (vesničan), Josef Kotapiš (německý důstojník Huber), N. Tomanová (Milka, rychtářova dcera), Josef Beyvl (starší německý strážný), Štefan Halás (mladší německý strážný), G. Šiška (Peter Adamík), Libuša Gýmerská (matka), Anton Gýmerský (Vendelín Adamík, Petrův otec), Jiří Němeček (Horst), Adam Matejka (vesničan), M. Hronec (Vargův synek), P. Schwartz (Vargův synek) Spol: Jana KoubováVěra PajmováAnna Křemenová Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 13.04.1962 © Národní filmový archiv 
 
   Na podzim roku 1944 je potlačeno Slovenské národní povstání. V malé vesnici pod Nízkými Tatrami likvidují obyvatelé stopy po pobytu partyzánů, kteří se stáhli do hor. Učitel Ondrej Bodnár pálí obecní seznamy, podle nichž by Němci, jejichž příchod je očekáván, snadno poznali, kdo odešel do hor. Bodnár a jeho mladá žena Františka objeví v noci na školním dvoře raněného sovětského partyzána Olega a ukryjí ho na půdu. Františka těžce nese přehnanou opatrnost svého muže, který cítí zodpovědnost za celou vesnici a odmítá každé riziko. Bodnár jde ještě v noci do hájovny zajistit úkryt pro partyzána, je však spolu s hajnou zatčen německými vojáky, kteří vesnici právě obsadili. Německý velitel Schmolka je bývalý učitel z Liberce a na Františčinu prosbu oba zatčené propustí. Bodnára navíc pozve na večeři. Františka svým mužem začne pohrdat. Olegovi, který je v jejích očích hrdinou, pomůže při položení miny u stodoly, kde mají Němci ostře vycvičené psy, a vzápětí s ním uprchne do hor. Následný výbuch vyvolá represálie. Pokud se nenajde pachatel, má být zastřeleno dvacet rukojmí. V kritické situaci se k činu přihlásí Bodnár. Ač má jediný alibi, trvá na své vině. Františka se vrací do vsi, ale její přiznání Schmolka odmítá. Františka hořce oplakává Ondreje.
   It is autumn of 1944 and the Slovak National Uprising has been suppressed. In a small village beneath the Lower Tatra Mountains, the inhabitants liquidate all traces of the partisans, who have withdrawn to the mountains. Teacher Ondrej Bodnár burns the municipal lists from which the Germans - whose arrival is expected - would immediately learn who had left for the mountains. At night, Bodnár and his young wife Františka discover a wounded Soviet partisan named Oleg in the schoolyard and hides him in the attic. Františka can hardly bear the exaggerated cautiousness of her husband who feels responsible for the whole village and refuses to take any risks. That very night, Bodnár sets off to the gamekeeper's lodge to secure a hideout for the partisan, but, along with the gamekeeper's wife, is arrested by German soldiers who have just occupied the village. German commander Schmolka is a former teacher from Liberec and, upon Františka's entreaty, the two captives are released. He, moreover, invites Bodnár for dinner. Františka begins to despise her husband. Instead, she helps Oleg, who is a hero in her eyes, to lay down a mine near a village barn where the Germans keep their roughly trained dogs, and, in no time, runs away with him to the mountains. The subsequent explosion results in reprisals - if the culprit is not found, twenty hostages will be shot. In the critical situation, Bodnár confesses to the act. Although he is the only one to have an alibi, he insists on his guilt. Františka returns to the village but Schmolka rejects her confession. Františka is left to bitterly mourn over the shot Ondrej.