Vidím město veliké...  (I Can Foresee a Big City...)
R: Petr Schulhoff V: KF Praha/Ústřední ústav zdravotnické osvěty, 1964 VV: Stanislav Koláček N: Vilém Hejl S: Petr Schulhoff PR: Marta Klikarová K: František Jindra St: Josef Pejsar Zv: Miroslav Letenský H: Lubomír Kostelka (kameraman), Miloš Nesvadba (průvodce), Vladimír Zátka (kluk s křídou) Fo: 35 mm Ve: česká © Národní filmový archiv 
 
   Filmové záběry zobrazující krásy Prahy podkreslují úryvky písní oslavujících město. Muž z kamerou je vyrušen neznámým mužem, který ho přiměje vydat se do ulic. Na spoustě míst, která nejsou turisticky exponovaná, jsou cedule upozorňující na padání omítky a rozkopané chodníky. Popelnice přetékají odpadky a další smetí odhazují rovnou na chodníky nepořádní chodci. V ulicích Prahy jsou "odloženy" i vraky nepojízdných automobilů. Příjemnému životu ve městě neprospívá ani hluk a kouřové zplodiny z výfuků i komínů. Spousta neónů svítí jen částečně. Kameraman s neznámým klopýtají městem a slova písní o Praze kontrastují s pohledem na její odvrácenou tvář. Oba muži přijíždějí na letiště a neznámý muž si navlékne pásku turistického průvodce. Vyzvedne si zahraniční hosty, aby jim ukázal krásy Prahy...
   Film shots featuring the beauties of Prague are underscored by passages of songs celebrating the city. A man with a camera is disturbed by an unknown man who makes him set off with him onto the streets of Prague. Numerous places which are not open to tourists bear notices warning pedestrians of falling plaster and dug-up pavements. The ash cans overflow with trash and yet more rubbish is thrown directly on the pavements by the disorderly pedestrians. On many Prague streets, wrecks of immobile cars are abandoned. The quality of life in the city does not benefit either from noise and air pollution from car exhausts and chimneys. Many neon signs shine only in part. The camera man and the unknown man stumble across the city and the lyrics of songs about Prague sharply contrast with the view of its dark side. The two men arrive at the airport and the unknown man puts on the armband of a tour guide. He picks up guests from abroad to show them the beauties of Prague...