Velká cesta  (Great Journey, The)
R: Jurij Ozerov V: Filmové studio Barrandov/Mosfilm, 1962 Dr: Edgar Smirnov VV: Dimitrij Geršengorin S: Georgij Mdivani PR: Valentina Kuzněcova K: Igor Černych Hu: Karen Chačaturjan; archivní – lidová píseň: píseň V Hodoníně za vojáčka mňa vzali Dir: Emin Chačaturjan T: lidová píseň Zp: Josef Abrhámsbor Arch: Alexandr Mjagkov Zv: Boris Volskij H: Josef Abrhám (spisovatel Jaroslav Hašek), Rudolf Hrušínský (vojín Josef Strašlipka), Inna Gulaja (Šura), Jaroslav Marvan (generál Václav), František Filipovský (kapitán), Jurij V. Jakovlev (bělogvardějec Polivanov), Alexandr Kutěpov (Jakov Sverdlov), Nikolaj Griňko (velitel brigády), Oleg Borisov (Miťka), Sergej Filippov (starosta), Josef Kemr (tajný), Josef Hlinomaz (hostinský), František Hanus (policejní inspektor), Karel Effa (arcivévoda), Míla Myslíková (choť arcivévody), Boris Andrejev (vzdávající se ruský voják), Pavel Vinnik (pop), Zdeněk Týle (návštěvník hospody), Josef Steigl (recepční hotelu), Nikolaj JakovčenkoJevgenij ŠutovDmitrij KapakI. ŠaljapinaF. GladkovA. ČerňavcevJ. LencPetr Kirjutkin Stp: 098.00 Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 00.01.1963 © Národní filmový archiv 
 
   Je rok 1914. Praha se připravuje na příjezd arcivévody Ferdinanda, policie odstraňuje proto politicky nespolehlivé občany. Jedním z nich je i spisovatel Jaroslav Hašek, který je umístěn do blázince. Haškovi to nezabrání v provokacích. Je proto poslán na cvičiště a posléze na frontu. Zde mu vojenské vedení svěří jen krávy. Při setkání s ruskými vojáky se Hašek okamžitě vzdá, ale Rusové už také nestojí o další boj a chtějí do zajetí k Rakušanům. Spisovatel jejich prosbě vyhoví a je za to povýšen. Jednoho dne se mu podaří dezertovat se svými vojáky k Rusům. Nejprve se ocitnou v zajateckém táboře, později se stanou částí československých legií. Po vypuknutí Říjnové revoluce se Hašek s Josefem Strašlipkou (předobrazem Josefa Švejka) přidá k Rudým. Je jmenován velitelem městečka Bugulmy, kde se seznámí se svou budoucí ženou Šurou. Stará se o pořádek a založí také první rudý oddíl z českých a slovenských utečenců. Návrat domů i se Šurou je pro něho zklamáním. Opět je pod policejním dohledem. Opustí proto kamaráda Strašlipku, aby mu ušetřil případné komplikace.
   It is the year 1914 and Prague prepares for the arrival of Archduke Ferdinand. The police thus remove all politically unreliable citizens, the famous writer Jaroslav Hašek among them. He is placed into a psychiatric asylum. This, however, does not stop Hašek from making provocations. In consequence, he is sent to the drill square and subsequently to the battle front, where the military leadership cannot entrust him with anything but cows. As soon as Hašek meets some Russian soldiers he surrenders, but the Russians are not interested in more fighting either and want to be captured by the Austrians. The Czech writer grants their wishes and is promoted for his act. One day, he manages to desert with his soldiers to the Russian army. First, they find themselves in a P.O.W. camp and later become part of the Czechoslovak legion. As soon as the Russian October revolution breaks out, Hašek and Josef Strašlipka (the latter being the model of the good soldier Josef Švejk) join the Reds. Hašek is appointed commander of the city of Bugulma, where he meets his future wife, Šura. He maintains order in the town and also founds the first red division consisting of Czech and Slovak refugees. Upon his return home with Šura, he, however, faces great disappointment, finding himself prone to police surveillance again, and thus abandoning his dear friend Strašlipka in order to spare him of any possible complications in the future.