Vánoce s Alžbětou  (Christmas with Elizabeth)
R: Karel Kachyňa V: Filmové studio Barrandov, 1968 Sk: Švabík - Procházka VV: Kučera Jaroslav (výroba) N: Jan Procházka S: Jan ProcházkaKarel Kachyňa TS: Karel Kachyňa PR: Milada Mikešová AR: Stanislava HutkováJaroslava Čapková K: Josef Pávek DK: Karel Hejsek Hu: archivní – píseň Ráno ťuká na můj práh, lidová píseň: píseň U panského dvora T: František Jaroslav Vacek-Kamenický Zp: Marta KubišováVlado MüllerPavla Kárníková Arch: Leoš Karen Kost: Jan Kropáček Ma: Stanislav Petřek St: Miroslav Hájek Zv: Jiří Lenoch H: Vlado Müller (řidič Hubert Cmíral), Pavla Kárníková (závoznice Alžběta Tomajdesová), Zdena Hadrbolcová (ředitelka nápravného ústavu Poštol), Mnislav Hofmann (vrátný Franta), Svatopluk Skládal (dispečer Sádlo), Václav Kaňkovský (trafikant), Jan Kotva (skladník Dásnička), Rudolf Kutílek (hudebník), Kamil Olšovský (domovník), Václav Lochovský (penzista), Fuka František (2) (číšník Eda), Jiří Hasil (dílovedoucí Nikl), Ludmila Marečková (krámská), Magda Paveleková (prodavačka), Milan Holubář (hráč karet), Ladislav Fecko (muž na první štaci), Eliška Müllerová (venkovská žena), Eva Trunečková (prodavačka), Zuzana Opršalová (Bláža, chovanka nápravného ústavu) Spol: Leopold Zeman Stp: 091.00 Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 22.11.1968 
 
   Postarší řidič nákladního auta Hubert Cmíral rozvážející do vesnických prodejen potraviny je zaskočen, když mu vedení podniku přidělí jako závozníka mladičkou Alžbětu Tomajdesovou. Dozví se o ní, že vyrůstala v dětském domově a pobyla také v nápravném ústavu pro dívky. Osamělému konzervativnímu bručounovi vadí lehkovážnost se kterou Alžběta bere život i povinnosti, a rychlost s jakou se seznamuje s muži. Blíží se Vánoce, ale počasí je teplé a deštivé. Nesourodá dvojice se sbližuje složitě. Hubert se snaží dívku vychovávat, což Alžběta posměšně odmítá. Postupně ale zjistí, že muž má také složitou minulost. Kdysi byl ve vězení, protože ublížil na zdraví své nevěrné ženě. Alžběta s Hubertem se pohádají, dívka vyrazí přední sklo auta kamenem a uteče. Za absenci v práci jí hrozí vězení, neboť má podmínku za příživnictví. Hubert ji najde v nápravném ústavu, kam se schovala, a přesvědčí ji, aby se vrátila. Na venkovské svatbě, kam jsou pozváni, spolu tančí a Hubert se opije. Dívka ho doprovodí domů, ale odejde poté, co mu slíbí, že s ním stráví Štědrý večer. Pečlivě připravenou večeři jí Hubert sám. Ještě večer je narychlo povolán k vykládce vagónu. Po cestě zahlédne u krmelce, kde s Alžbětou před časem pozorovali srnky, stromek ozdobený svíčkami. Konečně sněží.
   Hubert Cmíral, an elderly lorry driver distributing food to village shops, is surprised to see the management of his enterprise appointing the very young Alžběta Tomajdesová to be his driver's mate. He soon finds out that she grew up in a children's home and also spent some time in a girls' reformatory. The lonesome conservative grumbler resents Alžběta's light-hearted approach both to life and her duties as well as how quickly she enters into relationships with men. Although Christmas is coming, the weather is warm and rainy. The two unlike people are finding way to each other only with difficulty. Hubert tries to bring the girl up but she resents his attempts scornfully. Over time, however, she finds out that her colleague has also had a complicated past, even spending some time in prison for inflicting grievous bodily harm upon his wife. One day, Alžběta and Hubert quarrel. The girl breaks the truck windscreen with a stone and runs away, facing prison for her absence from work, as she is on probation for "social parasitism." Hubert finds her in the reformatory where the girl has hid herself, and convinces her to return. They dance with each other at a village wedding to which both of them were invited, and Hubert gets drunk. The girl walks him home but is allowed to leave only upon making a promise to spend Christmas Eve with him. Eventually, Hubert eats the painstakingly prepared Christmas dinner alone. That very night, he is urgently called upon to help unload a railway wagon. On the way, he passes by a forest manger where he and Alžběta observed red-deer hinds some time ago, and by it, he sees a Christmas tree decorated with candles. The snow finally begins to fall.