Vajshoblhák a státní tajemství  (Mr Vajshoblhák and the State Secret)
R: Petr Schulhoff V: KF Praha/Propagační film, 1965 VV: Zdeněk Polák N: Petr Schulhoff S: Petr Schulhoff K: Josef Pešek Hu: archivní – píseň Přísně tajné Zp: Yvetta Simonová St: Dana Lukešová Zv: Zbyněk Mader H: František Filipovský (ing.Vajshoblhák), Vladimír Menšík (kolega Konipas), Ivo Gübel (nadřízený), František Miška (cizinec Alexander), Josef Hlinomaz (vrátný), Miloš Willig (staršina), Eva Svobodová (uklízečka), Jitka Zelenohorská (sekretářka), Marcela Martínková (novinářka), Vítězslav Černý (pochůzkář) Fo: 35 mm Ve: česká 
 
   Inženýr Vajshoblhák předvádí na tiskové konferenci svůj převratný objev - diktarobot. Přístroj podobný psacímu stroji je schopen převádět diktovaný text přímo do psané podoby, a to v různých jazycích. Na zvídavé dotazy dostávají novináři od vynálezce jenom velmi obecné a mlhavé odpovědi. Stát Cangaras si objednal dodávku milionu kusů a světácký obchodní zástupce si přeje setkat se s vynálezcem. Vajshoblhák i jeho kolega Konipas, který funguje jako tlumočník, jsou okouzleni cizincem i jeho drobnými dárky. Inženýr podrobně vysvětluje princip svého vynálezu. Dříve než stačí cenový úřad vykalkulovat cenu přístroje, Cangaras svoji objednávku stornuje. Má už přístroj svůj a levnější. Konipas i Vajshoblhák dostanou výpověď. V novém zaměstnání pak ke škodě věci dodržují státní tajemství i tam, kde si to situace nežádá. Snímek končí poučením: "Zachovávej státní tajemství tam, kde je toho třeba."
   At a press conference, Engineer Vajshoblhák presents his groundbreaking invention - a dictarobot. The machine - similar to a typewriter - is able not only to reproduce a dictated text directly into written form, but also translate it into several languages. The curious questions of journalists, however, are met only with the inventor's vague and foggy answers. The nation of Cangaras has already ordered one million of the machines and the state's worldly business representative wishes to meet the inventor. Both Vajshoblhák and his colleague Konipas, acting as interpreter, are fascinated by the stranger and his petty gifts. The engineer explains in detail the principle of his invention. But before the Price Control Commission manages to calculate the price of the machine, Cangaras cancels its order - having his own, cheaper machine already. Konipas and Vajshoblhák are fired. In their new work-place, they keep state secrets even when it is detrimental to do so. The film ends up by warning: "Keep state secrets when necessary".