Vajíčko  (Egg, The)
R: Zdeněk Kopáč V: KF Praha, 1964 Dr: Miloslav DrtílekVladimír Goldmann VV: Josef Tejchman N: povídka Vajíčko S: Zdeněk Kopáč K: Vlček František (kamera) Hu: Aleš Jermář; archivní – píseň Zelení hájové Arch: Luděk Škuta St: Dana Lukešová Zv: Jan Kindermann H: Aleš Košnar (student), Fišer Stanislav [dab] (hlas studenta), Rudolf Kalina (František), Dagmar Pokorná (Františkova manželka), Josef Steigl (hostinský), Příhoda František (2) (švec Kverka), Růžek Martin [dab] (hlas Jaroslava Kohoutka), Narenta Jindřich [dab] (hlas gestapáka a z rozhlasu), Moučka Jaroslav [dab] (hlas muže v budce), Drbohlavová Jana [dab] (hlas Sylvy Iltisové) Stp: 027.00 Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů © Národní filmový archiv 
 
   Jistý pražský student se ohromně baví telefonáty různým neznámým lidem. Volá také panu Kohoutkovi a ptá se, zda má doma slepičku. Kohoutek je výjimka, nezlobí se a nepoužívá vůči vtipálkovi invektivy. Jejich absurdní hovor se opakuje každý týden. Probíhá mobilizace; vypukla druhá světová válka. Student je spolu s dalšími 17. listopadu 1939 na koleji zatčen a odvezen do koncentračního tábora. V jeho oblíbené telefonní budce se střídají lidé a jejich hovory ilustrují průběh války. Na plakátovací ploše jsou vylepovány seznamy popravených lidí. Po šesti letech je znovu mír a vyhublého studenta vysazuje nákladní auto nedaleko budky. A student znovu volá panu Kohoutkovi. Ten má nelíčenou radost, že rošťák přežil, a pozve ho k sobě domů na míchaná vajíčka...
   A certain Prague student finds it gorgeously amusing to make phone calls to various unknown people. He also calls Mr Cock [Kohoutek], asking him whether he has his little hen at home. Mr Cock, however, proves to be an exception among the called ones -being far from getting angry with the jester or using any invectives. The absurd discussion between the two men begins to repeat every week. It is the year 1938 - the time of mobilisation in Czechoslovakia, and the war expected break out soon. On 17 November 1939, the student and his colleagues are arrested at their colleges and transported to concentration camps. Various people pass through the young man's favourite telephone booth, with their phone calls illustrating the course of the war. Lists of the executed are posted on the billing wall. Six years later, there is peace again and a lorry drops the emaciated student off nearby the phone booth. The student again rings Mr Cock. The man is genuinely happy to hear the yobbo had survived, and invites him over for scrambled eggs...