Útěk do větru  (Taking Refuge in the Wind)
R: Václav Táborský V: KF Praha/Filmové studio Gottwaldov, 1965 Dr: Jiří Blažek VV: Dušan Schaffer N: Sheila Ochová S: Sheila OchováVáclav Táborský PR: Jaromír Borek K: Jiří Kolín AK: Rudolf ČervenkaArne Parduba Hu: Ferdinand Havlík; archivní – Ferdinand Havlík: píseň Oudolím, oudolím, píseň V duchu si křídou násobím, lidová /upravil Miloš Vacek/: píseň Do lesíčka na čekanou, píseň Už mně koně vyvádějí, píseň Praha je opravdu tak krásná Nahr: Orchestr Ferdinanda Havlíka Dir: Ferdinand Havlík T: Jiří Štaidl Zp: Karel GottsborMeister Karel ml. Arch: Zdeněk Rozkopal Kost: Naďa Škapová Ma: Bohumil Kubíček St: Antonín Štrojsa Zv: František Strangmüller H: Michal Wiener (Martin Fryčák), Tomáš Novák (Jirka Navrátil), Pavel Pátek (Karel Doseděl), Květa Hanušová (prodavačka Věra), Zuzana Theuerová (Marie, Věřina kamarádka), Meister Karel ml. (traktorista), Miroslav Čadil (předseda družstva, Mariin otec), Miroslav Juroška (funkcionář z okresu), Ladislav Mrnka (důstojník Doseděl, Karlův otec), Bohuslav Ličman (Jirkův otec), Zdeňka Balounová (Jirkova matka), Ota Žebrák (Martinův otec), Květa Hustáková (Martinova matka), Antonín Hardt (příslušník VB), Petr SobotkaJiří Liška Spol: Ivan Matouš Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 29.10.1965 
 
   Jirka, Karel a Martin jsou kamarádi. Je jim patnáct a každý z nich má doma své problémy. Jirka žije v dostatku, ale rodiče na něho nemají nikdy čas a péči mu nahrazují penězi. Karlův otec je důstojník a všechny své děti necitelně podrobuje vojenskému režimu. Martin žije u rozvedeného otce, který mu zakazuje stýkat se s milovanou matkou. Jednoho květnového dne stráví chlapci celý den "za školou" a pak se z nerozumu u Jirky opijí. Před trestem utečou z města. Nejprve se utáboří v lese, když jim však dojdou zásoby a peníze, najdou si práci v blízké vesnici v JZD. Zpočátku se jim příliš nedaří a dojde i k drobným konfliktům s vesnickou mládeží. Časem však prokáží různé dovednosti a obyvatelé vesnice je přijmou mezi sebe. Pozvou je také na schůzi, kde promluví referent z okresu. Chlapci se aktivně zapojí do diskuse, ale referentovi se jejich kritická slova nelíbí. Druhý den přijedou do vesnice příslušníci Bezpečnosti a když zjistí jejich totožnost, odvezou je domů. Chlapci se nermoutí. Ve vesnici našli přátele a dokázali sami sobě, že se neztratí.
   Jirka, Karel and Martin are friends. They are fifteen and each of them has problems of his own at home. Jirka lives in wealth, but his parents never have time for him and substitute their loving care with money. Karel's father is an officer, insensitively submitting all his children to a military regime. Martin lives with his divorced father, who bans him from meeting his beloved mother. One day in May, the boys spend all day shirking school and then get imprudently drunk at Jirka's place. They run away from the town, afraid of punishment. They first camp out in a forest, but then run out of supplies and money and find work in the Standard Farming Cooperative of the nearby village. In the beginning, they do not do very well and even have several minor conflicts with the village youth. After some time, however, they begin to develop various skills and the villagers accept them among themselves, even inviting the boys to a village meeting where an official-in-charge is to hold a speech. The boys actively engage in the discussion, but the official dislikes their critical words. The next day, the police arrive at the village, and upon revealing the boys' identity, take them home. However, the boys do not grieve - they found friends in the village and have proved to themselves that they will not get lost in a crowd.