Úplně vyřízený chlap  (Lost Years)
R: Vladimír Čech V: Filmové studio Barrandov, 1965 Sk: Šebor - Bor VV: Václav Cajthaml N: novela Páteř S: Vladimír BorVladimír Čech TS: Vladimír Čech PR: Věra Ticháčková AR: Lenka NěmečkováViktor Karásek K: Václav Huňka DK: Zdeněk Prchlík AK: Vladimír Zábranský Hu: Štěpán Lucký; archivní – Isaak Dunajevskij: píseň Pochod veselých dětí, píseň Komandir, geroj, geroj Čapajev, píseň Maryška, pusu daj, píseň Jak mé srdce zemdlévalo, píseň Půjdem spolu do Betléma, anonym /15. stol./: píseň Narodil se Kristus pán, Jaromír Vejvoda: píseň Škoda lásky, píseň Pochod padlých revolucionářů, Seidel Jan (hudba): píseň Zpěv svobody (To jsem já, svoboda mladá) Nahr: FISYO Dir: František Belfín T: Vasilij I. Lebeděv-KumačJan FranusJosef Hora Zp: sborJaroslav Vojta Arch: Bohuslav Kulič Kost: Karel PostřehovskýHelena VondruškováBohumila Maršálková Ma: Miloslav JanderaJosef LojíkAlena Lojíková St: Antonín Zelenka Zv: Pavel JelínekBrunclík Bohumír /zvukové efekty/ H: Jaroslav Vízner (brigádník Karel Kratochvíl), Eva Kubešová (úřednice Růžena Kafková), František Peterka (brigádník Bedřich Nevěřil), Jaroslav Vojta (dělník Žerávek), Josef Beyvl (Řešátko, člen ZV KSČ), Miloš Patočka (dělník Polda), Ivan Rajniak (dělník Fero Beno), Andrej Bagar (mistr Šafář, předseda ZV KSČ), Pántik Július [dab] (hlas Šafáře), Oldřich Nový (brigádník Carbol, bývalý zubař), Vladimír Menšík (dělník Lexa Pírko), Otakar Brousek (redaktor závodního časopisu Švéda), Miloš Nedbal (autojeřábník dr.Nebeda), Miloslav Holub (mistr Kežmar), Libuše Geprtová (skladnice Margit), Konstantin Kocev (bulharský dělník Asen), Josef Langmiler (tajemník organizace KSČ Sedlář), Evelyna Stryhalová (Anka, Karlova žena), Zdeněk Kryzánek (náborář Kajman), Miloš Willig (stavbyvedoucí), Mojmír Fašung (Jirka, předseda ZO ČSM), Oldřich Velen (Kokeš, člen ZV KSČ), Karel Hlušička (Hanyka, člen ZV KSČ a LM), Miroslav Horák (ředitel), Etela Daniová (Maňa, Ferova žena), Adolf Šmíd (závodní stráž), Gustav Vondráček (brigádník), Zdeněk Braunschläger (strážný), Jaroslav Heyduk (plešatý brigádník), Jaroslav Horký (brigádník), Elena Hálková (hostinská), Jiří Havel (člen ČSM), Marta Richterová (Eva), Václav Švec (brigádník v hospodě), Eva Přikrylová (svačinářka Máňa), Mária Kendrovská (Zoja, členka ČSM), Karel Brynda (Honza), Jela Bučková (Jarča), Josef Bárta (Benův švagr), Věra Ferbasová (prostitutka), Marcela Sedláčková (prostitutka), Milena Geislerová (blondýna), Hana Grissová (dělnice), Ladislav Knížátko (strážný), Anna Kratochvílová (šatnářka), Dagmar Zikánová (žena), Václav Podhorský (opilec), Zdeněk Skalický (opilec), Ludmila Tikovská (osamělá žena v restauraci), Josef Šulc (mládenec), Bohuš Pastorek (mládenec) Spol: Věra LíznerováJana LinhartováEliška Švarcová Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 21.05.1965 
 
   Na malém hřbitově je za účasti několika málo bývalých kolegů pohřbíván brigádník Bedřich Nevěřil. Z amplionů sem doléhají patetická slova doprovázející tryznu za zemřelého Josifa Vissarionoviče Stalina. Karel Kratochvíl, jeden z účastníků malého pohřbu, si v duchu připomíná události minulých měsíců. Karel byl dříve zedníkem, ale protože byl politicky uvědomělý, ředitel ho přeřadil do funkce vedoucího oddělení iniciativy pracujících. V době politických procesů byl ředitel zatčen a Kratochvíl to odnesl "pouze" nuceným odchodem na stavbu Nové huti Klementa Gottwalda do Kunčic. Zařadil se do party brigádníků, samých lidí "se škraloupem". Nejsympatičtější mu byl svérázný a přímý Bedřich. Úřednice Růžena Kafková se Karlovi zdála nejprve příjemná. Pak poznal, že je to nekompromisní soudružka, která hlídala každý detail, jenž by mohl svědčit o protistátním smýšlení. Bedřicha nenáviděla a tak se jí hodilo, když se objevil jakýsi dr. Nebeda, který na stranické schůzi tvrdil, že učitel Nevěřil byl za okupace kolaborantem. Bedřich se marně bránil. Druhý den se zabil při pádu do výtahové šachty. Všichni tušili, že šlo o sebevraždu. Ještě ten den se potvrdilo, že byl za okupace statečným odbojářem a měl být vyznamenán. Místo toho byl nespravedlivě kádrován a nakonec uštván.
   In a small cemetery, the burial of occasional team-worker Bedřich Nevěřil is held, attended by several of his former colleagues. Pathetic words accompanying the funeral ceremony for the deceased Josif Vissarionovich Stalin come to the cemetery from distant loudspeakers. Karel Kratochvíl, one of the participants of the modest funeral, recalls in his mind the events of the preceding months. Karel used to work as bricklayer, but was class-conscious and the factory director thus appointed him the head of the Department of the Workers' Initiative. In the period of political trials, however, the director was arrested and Kratochvíl paid for it "only" by forced removal to the construction site of the Klement Gottwald New Smelting Works in Kunčice. He was employed in the gang of occasional team-workers, all people who had made a "slip-up." Among them, he found the distinctive and straightforward Bedřich the most likeable. Clerk Růžena Kafková first seemed pleasant to Karel, too, but only until he found her to be an uncompromising and fanatic communist comrade waiting for any detail that might bear witness to treasonous thinking. She hated Bedřich and it thus pleased her when a Doctor Nebeda appeared and, at the Party meeting, claimed that teacher Nevěřil collaborated with the Germans during the occupation. Bedřich tried to defend himself, but in vain. The next day he died, falling into the elevator shaft. Everyone sensed that it was suicide. That very day, it was proved that, during the occupation, he was in fact a brave resistant worker and should have been awarded. However, he was unjustly screened instead and eventually chased down to death.