Učitel a přítel zůstal veřejnosti neznám  (Teacher and Friend Remained Unknown to the Public, The)
R: Milan Růžička V: KF Praha/Filmové studio Gottwaldov, 1968 Dr: Milan Šimek VV: Zdeněk Stibor N: povídka stejnojmenná ze sbírky Vždyť přece létat je snadné S: Vyskočil Ivan dr.Milan Růžička K: Jiří Kolín Hu: Zdeněk Liška Arch: Jaroslav Krška St: Antonín Štrojsa Zv: František Strangmüller H: Čestmír Řanda (profesor mikrobiologie dr. Josef S), Miloš Kopecký (profesor fyziologie dr. Oldřich N.), Josef Chvalina (profesor morfologie dr. Miroslav H), Pavel Carbol (kluk Franta), Karel Peyr (muž předávající vyznamenání), Eugen Jegorov (řidič), Martin Otava (chlapeček s kyticí) Stp: 018.00 Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů 
 
   Tři čeští vědci - profesor fyziologie, profesor morfologie a profesor mikrobiologie - obdrží společně prestižní vědeckou cenu za objev kuličkovitých tělísek působících člověku radost. V úvodu jejich studie je věnování Františkovi, učiteli a příteli, jehož totožnost zůstává veřejnosti utajena. Vědci měli společnou tajnou vášeň. Občas se vymluvili na svých pracovištích a tajně odjeli na okraj města. Na vrcholu jednoho travnatého kopce si vyhloubili důlek, z kufříků vyjmuli pytlíky s kuličkami a pokoušeli se hrát. Jednoho dne je tam objevil malý střapatý kluk František a vytknul jim způsob hry a drobné podvody, kterých se dopouštěli. Dotčení vědci se nakonec dali poučit, a i když je František obehrál o všechny kuličky, domluvili si s ním další schůzky. A tak se po čase na první stránce jejich vědecké práce objevila ona zmíněná dedikace...
   Three Czech scientists - professors of physiology, morphology and microbiology - receive a prestigious scientific award for their common discovery of little ball corpuscles causing joy in humans. The introduction of their treatise is dedicated to "František, teacher and friend" whose identity remains hidden from the public. The scientists had a common secret passion. From time to time, they excused themselves at their work places and secretly left for the city suburbs. On the top of a grassy hill, they made a little hollow, produced sacks with marbles from their cases and tried to play. One day, a little unkempt boy named František appeared on the hill and reproached the three men for their style of play and petty cheating. The scientists were first offended but eventually accepted his advice and played with him, and even though František skinned them of all their marbles, they agreed to yet another meetings. Thus, after some time, the aforementioned dedication appeared on the first page of their scientific treatise...