Třináctá komnata  (Thirteenth Chamber,The)
R: Otakar Vávra V: Filmové studio Barrandov, 1968 Sk: Feix - Brož VV: Kučera Jaroslav (výroba) N: román Třináctá komnata S: Vladimír NeffOtakar Vávra TS: Otakar Vávra PR: Růžička Jiří st. AR: Zdenka Petřková K: Juraj Šajmovič DK: Rudolf Jokl AK: Vlastimil Malaska Hu: Jiří Srnka; archivní – Fryderyk Chopin: převzatá Valčík cis moll, Jiří Srnka: píseň Pod starým mostem Karlovýmpíseň Nahr: skupina Rebels, FISYO T: Ester Krumbachová Zp: sbor ženskýskupina Rebels Arch: Karel Škvor Kost: Naděžda HanákováJarmila RomanováAnna Blažková Ma: Josef MannJana Bozděchová St: Antonín Zelenka Zv: František Strangmüller Op: Kunc Zdeněk prof.MUDr. H: Martin Růžek (profesor MUDr.Kalista), Květa Fialová (Kateřina, Kalistova žena), Marcela Jelínková (Blanka, dcera Kalistových), Vlastimil Brodský (advokát Diviš), Jan Buršík (Kosťa, Divišův syn), Krzysztof Chamiec (doktor Petr zvaný Černý Petr), Willig Miloš [dab] (hlas doktora Petra), Marie Brožová (teta Mína), Vlasta Jelínková (teta Týna), Blažena Vernerová (teta Karolína), Milan Zezula (sochař, Kalistův přítel), Velen Oldřich [dab] (hlas sochaře) Spol: Bohumila VelkováEliška ŠvarcováJan Kňákal Stp: 091.00 Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 25.04.1969 
 
   Dvanáctiletý Kosťa, chlapec se zjitřenou fantazií, se spřátelí se stejně vnímavou jedenáctiletou Blankou Kalistovou. Představivost přivede obě děti na zapomenutou půdu v domě Blančiných rodičů. Je pro ně zakázanou třináctou komnatou z pohádek a stará váza se pro Kosťu stane kouzelnou koulí, s jejíž pomocí může hrát svou hru "na osud". Děti pozorují dospělé a podvědomě vycítí, že v Blančině rodině není vše v pořádku. Tatínek je lékař a maminka s ním není šťastná. Stále vzpomíná na bývalého nápadníka Petra, který po studiích odjel do Indie. Jednoho dne přijede Petr na návštěvu. Nejprve se vychloubá svými úspěchy, ale nakonec se přizná, že nic z toho není pravda. Navíc trpí nebezpečnou epilepsií. Kosťa podle papírků, vytažených z koule, předpovídá neštěstí. Blanka se bojí a prosí otce, aby neodjížděl na kongres do Londýna. Dokonce si vymyslí, že viděla, jak se Petr líbal v zahradě s matkou. Otec dcerku uklidňuje a odjede. Když se však dívka probudí ze strašného snu, zjistí, že otec je mrtev. Jeho letadlo mělo poruchu a nestartovalo. Vrátil se proto domů a šílený Petr ho zastřelil. Z Kalistovy smrti se obviňují obě děti. Blanka proto, že řekla otci nepravdu o matce, Kosťa proto, že nezničil podle slibu skleněnou kouli.
   Twelve-year old Kosťa, a little boy of an overactive imagination, makes friends with equally sensitive eleven-year old Blanka Kalistová. Fantasy leads the two children to the forgotten attic in the house of Blanka's parents. For them, this is the forbidden "thirteenth chamber," and to Kosťa, an old glass vase becomes a magic ball with the help of which he can play his favourite play "on fate". The children observe the adults and unconsciously sense that something has gone wrong in Blanka's family. Her dad is a physician and her mother is not happy with him, still recollecting her former wooer Petr who left for India upon his graduation. One day, Petr stops by. He begins boasting of his successes but eventually admits that nothing of it is true. He moreover suffers from severe epilepsy. Reading tiny strips of paper drawn out from the "ball", Kosťa foresees misfortune. Blanka gets scared and asks her father not to leave for a congress in London. She even makes up that she saw Petr kissing her mother in their garden. Father calms the daughter down and leaves. However, as the girl wakes up from her nightmare, she finds out that her father is dead - the plane he boarded had a motor failure and would not take off. Father thus returned home and was shot dead by the insane Petr. Both the children blame themselves for Kalista's death - Blanka, because she did not tell the father the truth about the mother, and Kosťa, because he did not keep his promise and did not destroy the magic ball.