Tři zlaté vlasy děda Vševěda  (Three Golden Hairs of Grandpa Know-All)
R: Jan Valášek V: Filmové studio Barrandov, 1963 Sk: Švabík - Procházka VV: Eliška Nejedlá N: pohádka Tři zlaté vlasy děda Vševěda S: Milan Pavlík TS: Jan Valášek PR: Bohumil Kouba AR: Marie Hejzlarová K: Ivan V. Frič DK: Miroslav Sinkule AK: Vojtěch Kuthan Hu: Zdeněk Liška; archivní Nahr: FISYO Dir: František Belfín Arch: Jan Oliva Výtv: Ivo Houf Kost: Fernand VáchaAnna Beránková Ma: Miloslav KoubekRůžena PlašilováKarel Holek St: Jaromír Janáček Zv: Ladislav HausdorfBrunclík Bohumír /zvukové efekty/ Tr: Ivan V. FričIvo HoufVojtěch Kuthan kom: Václav Voska H: Radovan Lukavský (král), Alfred Strejček (Plaváček), Jana Kasanová (princezna), Hana Kreihanslová (královna), Václav Lohniský (lovčí), Bohuš Záhorský (rybář), Otomar Krejča (převozník), Vilém Besser (uhlíř), František Smolík (slepý stařec), Jarmila Kurandová (sudička), Marie Brožová (sudička), Elena Hálková (sudička), Tomáš Hádl (chlapec u studně), Zdeněk Štěpánek (děd Vševěd) Spol: Marie KoubkováEva LichtensteinováAleš VolemanHoffmann Zdeněk (techn.spolupr.) Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 22.11.1963 © Národní filmový archiv 
 
   Král očekává narození prvního potomka. Všechno už je připraveno a král si vyrazí do lesa na hon. Při štvanici zabloudí a musí se uchýlit na noc do chudobné uhlířovy chýše. Uhlířovi se té noci narodí syn a sudičky mu určí za ženu královu dceru. Král tajně vyslechne sudbu a po návratu do zámku přikáže sluhovi, aby chlapce utopil. Ten pošle dítě v košíku po vodě. Z vody ho vyloví rybář, dá mu jméno Plaváček a vychová z něho pěkného mládence. Král při náhodném zastavení v rybářově chýši zjistí, že Plaváček je uhlířův syn. Aby se mladíka zbavil, posílá ho za sluncem - dědem Vševědem - pro tři zlaté vlasy. Plaváček úkol splní a ještě na své cestě vykoná tři dobré skutky: pomůže obnovit pramen živé vody, zachrání jabloň, která rodí zázračná jablka, a poradí převozníkovi, jak se zbavit prokletí, které ho nutí převážet poutníky přes jezero. Král je nemile překvapen Plaváčkovým návratem, ale když se dozví o živé vodě a zázračných jablkách, vsedne na kůň a vydá se Plaváčkovou cestou. Při převozu mu však převozník hodí veslo a král musí místo něho zůstat na jezeře. Plaváček se stane králem a brzy přináší truhlář na zámek kolíbku.
   The king eagerly awaits the birth of his first offspring. Everything has been prepared and the king sets off on a hunt in the forest. During the hunt, he loses his way and has to find shelter for the night in a poor charcoal-burner's hut. That night, a son is born to the charcoal-burner and the weird sisters assign the king's daughter his wife. The king secretly overhears the lot and upon his return to the chateau orders a valet to get hold of the little boy and drown him - but the valet instead sends the baby in a basket down the stream. The child is fished out from water by a fisherman who gives him the name Floater [Plaváček] and brings him up to be a handsome young man. During an accidental visit to the fisherman's hut, the king finds out that Floater is the charcoal-burner's son. To get rid of the young man, he sends him to go to the Sun - Grandpa Know-All - and bring back three of his golden hairs. Floater fulfils the task and moreover en route performs three good deeds: he helps to revive the stream of life-water, saves an apple tree bearing miraculous fruit, and advices a ferryman how to get rid of a spell which forces him to transport pilgrims over a lake. The king is unpleasantly surprised by Floater's return, but upon learning about the life-water and the miraculous apples, mounts a horse and sets off in Floater's track. However, the ferryman, transporting him over the lake and advised by Floater, tosses him an oar and the king has to remain on the lake instead of him. Floater becomes the king and soon, the cabinet-maker brings a cradle to the chateau.