Touha zvaná Anada  (Desire named Anada)
R: Ján KadárElmar Klos V: Filmové studio Barrandov/MPO Productions Inc. New York, 1969 Sk: Feix - Brož/Brož - Šmída VV: Ladislav HanušJulius Potocsny N: román Něco nese voda S: Imre GyöngyössyJán KadárElmar Klos TS: Ján KadárElmar Klos PR: Elmar Kloss AR: Zdeňka Slunéčková K: Vladimír Novotný DK: Antonín Holub AK: Bohumír Schwarzer Hu: Zdeněk Liška; archivní – píseň Duj, duj, duj Nahr: FISYO Dir: František Belfín Zp: Gustáv Valach Arch: Karel Škvor Kost: Zuzana BočekováBarbora AdolfováOtília HentzováJiřina VrbováA. Hotová Ma: Rudolf HammerRůžena Richterová St: Josef ValušiakMihály Morell Zv: Černý František (zvuk) Op: Géczö Vojtěch inž.Jozef KvočákGizela MačugováPetr Kronauer H: Rade Marković (rybář Jánoš Gabay), Vašek Július [dab] (hlas Jánoše), Milena Dravić (Zuzka, Gabayova žena), Grúberová Zdena [dab] (hlas Zuzky), Paula Pritchett (Anada), Pappová-Zvaríková Elena [dab] (hlas Anady), Iván Darvas (zámecký pán Krištof Káldy), Chudík Ladislav [dab] (hlas Krištofa), Jaroslav Marvan (Michal Bóci, Zuzčin otec), Jariabek Ondrej [dab] (hlas Michala), Jozef Kroner (Koktavý), Gustáv Valach (Kormidelník), Vlado Müller (Melichar), Ján Boldiš (Petr, syn Gabayových), Dezsö Király (lékař), Dano Živojnovič (lékárník), Rudolf Velický (lékárník), Zsigmond Turner (hodinář), Jozef Cút (železničář), Věra Hanslíková (prodavačka), Milada Eckertová (tanečnice), Beatrix Špergerová (tanečnice), Zdena Nererová (tanečnice), Libuše Mayerová (tanečnice), Mária Martinčičová (tanečnice), Mária Janková (tanečnice), Katarína Hajtášová (tanečnice), Valeria Farkašová (tanečnice), Viktoria Brezováková (tanečnice), Katarína Csütörtökyová (tanečnice), Dana Teslíková (tanečnice), Alžbeta Dráfyová (tanečnice), Ľuba Desetová (tanečnice), Dana Mayerová (tanečnice), Beatrix Nagyová (tanečnice), Natalia Tomanová (tanečnice), Mária Hajtášová (tanečnice) Spol: Oľga MaiováJana SmrčinováMilada MalínskáEva VávrováJan Kňákal Stp: 117.00 Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 12.02.1971 
 
   Rybář Jánoš přinesl domů lék, jenž koupil u lékárníka ve městě, a který snad zachrání jeho těžce nemocnou ženu Zuzku. Několik prášků rozpustí ve vodě, ale žena je má vypít až v sedm hodin. Rozrušený Zuzčin starý otec Michal oznamuje Jánošovi, že Anada se šla utopit. Jánoš běží k řece a usilovně hledá a volá, ale dívku nenajde. Na břehu se setká s třemi muži, kteří ho začnou zpovídat. Jánoš si připomíná uplynulé události, kdy s tchánem a synem Petrem vylovili z řeky krásnou tajemnou dívku Anadu, které se Zuzčinou pomocí vrátili život. Dívka u nich zůstala na přání Jánošovy milované ženy, která se často cítila sama. Jánoš však začínal být ovládán milostnou vášní ke krásné návštěvnici a usiloval o její odchod. Marně se snažil něco dozvědět o její minulosti. Po noci, kdy se Anada stala Jánošovou milenkou, onemocněla Zuzka tyfem. Jánoš, neschopný vyřešit svoji situaci, doufal, že za něho smrt vše rozhodne. Lékárník ho varoval, že Zuzce musí dát pouze jeden prášek, větší množství je smrtelný jed. Když se od mužů dozvěděl, že Anada je mrtvá, vzpomněl si Jánoš na Zuzku a nebezpečný lék. Rozběhl se k domu, ale čím usilovněji běžel, tím víc se mu cíl vzdaloval.
   Fisherman Jánoš comes home with a medicine that he bought at the pharmacist in the town and which will possibly save his severely ill wife Zuzka. He dissolves several pills in water but the woman is not supposed to drink the medicine later than seven o'clock. Zuzka's old father, disturbed, announces to Jánoš that Anada left the house to drown herself. Jánoš runs to the river, earnestly calling out and trying to find the girl, but all in vain. On the riverbank, he meets three men who start questioning him. Jánoš begins to recall the past events when he with his father-in-law and his son Petr fished out a mysterious beautiful girl named Anada from the river and resuscitated her with the help of Zuzka. The girl remained with the family on the request of Jánoš's beloved wife, who often felt lonely. Jánoš, however, began to lust for the beautiful visitor and pressed her to leave. Although he tried to find out something about her past, all his efforts failed. Following the night when Anada became Jánoš's lover, Zuzka fell ill with typhoid. Jánoš, unable to solve his situation, hoped that her death would decide everything for him. The pharmacist, however, warned him to give Zuzka only one pill; in larger amounts, the medicine turns into deadly poison. When Jánoš learns from the men on the bank that Anada is dead, he recalls Zuzka and the dangerous medicine. He begins to run home, but the harder he runs, the more distant is his destination.