Ten člověk!  (That Man!)
R: Zdeněk Rozkopal V: KF Praha/Filmové studio Gottwaldov, 1970 Dr: Josef Strnad VV: Dušan Schaffer N: Milan ŠimekZdeněk Rozkopal S: Milan ŠimekZdeněk Rozkopal K: Jiří Kolín Hu: František Belfín St: Antonín Štrojsa Zv: Radomír Koutek H: Radim Cvrček (člověk), Míla Šulc (sebevrah) Stp: 011.00 Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů 
 
   Mile vyhlížející člověk ráno vstane a nasnídá se spolu s papouškem. Cestou do práce najde na stromě visícího sebevraha. Odváže ho z větve, a přestože jde o těžkého muže, dopraví ho do svého bytu. Tam ho ošetří a uloží do vlastní postele. Celý den se člověk těší, že našel přítele a představuje si, jak budou bydlet spolu. Místo toho hromotluk po probuzení celý byt poničí a rozbije. Člověk to zjistí až ráno, neboť večer si z ohleduplnosti ustlal na zemi. Přes tuto nepříjemnou zkušenost si dalšího sebevraha, kterého najde cestou do práce, znovu odnese domů...
   A kindly looking man wakes up in the morning and has his breakfast along with his parrot. On his way to work, he finds a man hanging on a tree who attempted to commit suicide. He disentangles him from the branch, and although the man is heavy, he manages to take him to his own apartment. There, he treats his wounds and puts him to his own bed. For the whole day, the man is pleased to have found a friend and fantasizes how they will live together. Instead, the hulking great fellow destroys the whole apartment upon waking up. The man finds out only the following morning since in the evening, he thoughtfully made his bed on the floor. Despite this unpleasant experience, he again carries home yet another suicide whom he found on his way to work...