Ten čas  (That Time)
R: Zdeněk RozkopalRadim Cvrček V: KF Praha/Filmové studio Gottwaldov, 1966 Dr: Jiří Blažek VV: Dušan Schaffer N: Zdeněk Rozkopal S: Zdeněk RozkopalRadim Cvrček K: Karel Kopecký Hu: Zdeněk Liška Arch: Josef Ruzselák St: Antonín Štrojsa Zv: Radomír Koutek H: Radim Cvrček (spěchající pán), Miroslav Moravec (mladík s dlouhými vlasy) Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů 
 
   ěk ráno vstává, ledabyle si zacvičí a uhání do práce. Pronásledován neustálým zvoněním budíku prosviští dnem: diktuje, telefonuje a razítkuje... Talíř se špagetami, který vyloudil z automatu, nakonec pro nedostatek času strčí do aktovky. Čas nemá člověk ani na milovanou dívku, takže rande odbude a utíká přednášet lidem čekajícím v sále. Lidé mu nevěnují moc pozornosti: hrají karty, čtou si, pletou svetry. Další přednáška je pro chovatele králíků. Pak člověk diriguje ženský pěvecký sbor a vzápětí předcvičuje dětem v tělocvičně. Ciferníky hodin a budíků kolem něj krouží. Kyvadlo pak neúprosně odměřuje jeho budoucnost. Každým kývnutím mužův portrét zestárne a jako poslední se objeví holá lebka.
   A man wakes up in the morning, negligently performs some exercises and runs for work. Pursued by the constant ringing of an alarm clock, he whizzes through the day: dictating, making phone calls, rubber-stamping... The plate of spaghetti he got out of the vending machine he finally puts in the bag for lack of time. The man has no time for his beloved girl, and so cuts his date short and runs to give a lecture to people already waiting in an auditorium. They, however, do not pay much attention to him, playing cards, reading or knitting sweaters instead. The next lecture is intended for rabbit-breeders. Then the man conducts a women's choir and, immediately afterwards, coaches children's exercises in a gymnasium. The dials of clocks and alarm clocks circle around him. The pendulum then inexorably measures his future. With each swing of the pendulum, the Man's portrait grows older and his hollow scull appears as the last image.