Tam za lesem  (Beyond that Forest)
R: Pavel Blumenfeld V: Filmové studio Barrandov, 1962 Sk: Šebor - Bor VV: Gustav Rohan N: Pavel Blumenfeld S: Vladimír BorPavel BlumenfeldAlbert Marenčin PR: Miloš Forman AR: Boca AbrhámováEliška Vojtová K: Václav Huňka DK: Zdeněk Prchlík AK: Vladimír Zajíc Hu: Jiří Pauer; archivní Nahr: FISYO Dir: František Belfín Arch: Miroslav Hrachovec Kost: Zdena KadrnožkováVlastimil HasalaMarie Rosenfelderová Ma: Anežka KunováJan ValkounJiří Nevařil St: Jiřina Lukešová Zv: Václav ŠkvorBrunclík Bohumír /zvukové efekty/ Op: Bejkovský Rudolf plk. dr.Bíca Alois plk. H: Július Vašek (poručík Martin Dzurniak), Jiří Vala (četař Ladislav Brzoň), Tibor Kišš (vojín Jurka Kanaloš, cikán), Mária Markovičová (lékařka), Oľga Adamčíková (farářova hospodyně), Jana Werichová (četařka), Emil Horváth (farář), Jozef Kramár (sovětský kapitán Petr Pavlovič Iva), Milan Charvát (řidič Jirka Hochmal), Ján Bzdúch (plukovník), Pavel Molčík (čs.voják Chudoba), Vladimír Kostovič (čs.voják Fichtl), Adolf Král (čs.voják Terenčík), Ján Pelech (maďarský zajatec Imre Juhás), Adam Matejka (polský sedlák), František Papp (ostřelovač), Ivan Palúch (poručík Dohnal), Miloš Forman (lékař), Gita Mikulová (vesničanka), Adriana Čalkovská (zdravotní sestra), Mária Kajdová (slovenské děvče), Gejza Vavrecký (neznámý vojín), Alexander Béke (Daubner), Kveta Michalcová (zdravotní sestra), Vladimír Weiser (pátrač Sivák), Jiří Nevařil (dubl za Charváta) Spol: Ministerstvo národní obrany ČSSRŠtěpánka StříbrnáAleš VolemanIvana Strahovská Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 23.11.1962 © Národní filmový archiv 
 
   Nad poklidnou horskou krajinou zní hlasy vojáků, kteří o tento kousek země - Dukelský průsmyk - kdysi svedli těžkou bitvu. Děj se vrací zpět téměř o dvacet let, do září roku 1944. Bývalý učitel Martin Dzurniak, nyní zbrojní zásobovač československého armádního sboru, se po bojích v Sovětském svazu ocitne se svojí jednotkou poblíž hranic své vlasti. Čeští a slovenští vojáci netuší, že místo několika dní budou bojovat několik týdnů a že mnoho z nich tady padne. Martinovi se podaří vyjednat dodávku zbraní od sovětského kapitána Ivanova a jen zázrakem se zachrání při hloubkovém náletu německého stihače na svůj džíp. Na začátku října překročí vojáci hranice, ale těžké boje pokračují. Martin vede diskuse s četařem Brzoněm a věří, že po válce se změní svět k lepšímu, protože válka lidi naučí solidaritě. Brzoň je však skeptik. Při odstraňování miny je Martin těžce raněn a skončí v nemocnici. Setká se tu s raněnými spolubojovníky ale i s maďarským zajatcem. Záporné naladění vůči "nepříteli" se změní, když se pacienti dozvědí, že mladému muži bude amputovaná noha. Přejdou měsíce. Martin se belhá o berlích na procházku. Uslyší zvony a ví, že válka skončila. Chvíli se cítí sám, ale pak jej obklopí jásající dav.
   Over a calm mountain landscape, the voices of soldiers are heard who, long ago, fought a heavy battle for this piece of land - the Dukla pass. The story rolls back almost twenty years, to September 1944. Former teacher Martin Dzurniak, now an armament supplier of the Czechoslovak army corps, has been fighting in the Soviet Union and one day finds himself with his unit close to the border of his homeland. The Czech and Slovak soldiers have no idea yet that they are going to fight several weeks instead of the expected several days and that many of them is going to die here. Martin manages to arrange a delivery of arms from the Soviet Captain Ivanov and only by miracle survives the German fighter dive-bombing of his jeep. In the beginning of October, the soldiers cross the border but the heavy fighting continues. Martin has many discussions with Sergeant Brzoň and believes that after the war, the world will change for better since the war teaches people solidarity. Brzoň, however, is sceptical. Martin is severely injured during the removal of a mine and ends up in hospital. Here, he meets not only with his wounded co-fighters but also with a Hungarian captive. The negative feelings towards the "enemy" change as soon as the patients learn that the young man's leg must be amputated. Months pass. Martin is limping on a pair of crutches, struggling to go for a walk. All of a sudden, he hears the town bells ringing and realizes that the war is over. He feels lonesome for a while but then is surrounded by a gleeful crowd.