Škola hříšníků  (School of Sinners)
R: Jiří Hanibal V: Filmové studio Barrandov, 1965 Sk: Feix - Brož Dr: Jaroslav Dietl VV: Gustav Rohan N: Drahoslav MakovičkaJiří Hanibal S: Jiří HanibalDrahoslav Makovička TS: Jiří Hanibal PR: Vladimír Zelenka AR: Boca AbrhámováDagmar Zelenková K: Josef Vaniš DK: Václav Helliman AK: Bohumil Vodička Hu: Evžen Illín; archivní – Evžen Illín: píseň Bez hlavy, Evžen Illín: píseň Dlouhá míle, Jaromír Vejvoda: píseň Kdyby ty muziky nebyly Nahr: Orchestr Karla Vlacha, FISYO, skupina Karla Duby Dir: Karel VlachFrantišek Belfín Zp: sborHála Karel /?/ Arch: Milan Nejedlý Kost: Richard FremundEmilie KůtováNita Romanečová Ma: Vladimír PetřinaJiřina DavidováFrantišek Příhoda St: Zdeněk Stehlík Zv: Emanuel Formánek H: Radoslav Brzobohatý (ředitel Domova mládeže František P), Ladislav Potměšil (Pepík Adamec), Jana Hlaváčová (Jana, úřednice Domova mládeže), Jaroslava Adamová (Adamcová, Pepíkova matka), Zdeněk Kutil (Josef Adamec, Pepíkův otec), Ilja Prachař (vychovatel Kloc), Miroslav Zounar (vychovatel Balcar), Václav Mareš (doktor v Domově mládeže), Josef Kaňkovský (tovární mistr Fulín), Míla Myslíková (kádrovačka Myšková), František Vicena (dělník Rybák), Václav Neužil (inspektor Kodeš), Déda Papež (předseda ZV ROH), Milan Klásek (dělník Dlabola), Pavel Pípal (člen ZV ROH), Václav Březina (chovanec Marťan), Karel Fröhlich (chovanec Teddy), Oldřich Vízner (chovanec Hečky), Jiří Stivín (chovanec Svítek), Miloš Absolon (chovanec Piskoř), Jiří Štěpnička (chovanec Domova mládeže), Vladimír Kudla (chovanec Domova mládeže), Jaroslav Drbohlav (chovanec Domova mládeže), Dimitrij Krechler (chovanec Domova mládeže), František Hošek (mladý dělník Douda), Štěpánka Cittová (sekretářka), Ilona Kubásková (domovnice), Helena Růžičková (dělnice Miládka), Stanislav Hájek (Zalabák), Ladislav Gzela (mistr v Domově mládeže Cibula), Josef Laufer (milenec Adamcové), Vladimír Bičík (cestující v autobusu), Karolina Slunéčková (cestující v autobusu), Marie Hübschová (žena u stolu), Věra Hanslíková (Kratochvílová), Ladislava Kutová (dívka u brusky), Vladimír Linka (člen ZV ROH), V. Pasterňák (člen ZV ROH), Libuše Šetelová (členka ZV ROH), Marcela Sedláčková (paní), Blažena Vernerová (žena u ryb), Otto Bezloja (hudebník), Ladislav Habart (hudebník), Josef Poslední (hudebník), Jaroslav Štrudl (hudebník), B. Beneš (hudebník), Miroslav Čech (hudebník), Vladislav Heráček (hudebník), J. Hrubý (hudebník), Zdeněk Kučera (hudebník), J. Nevrkla (hudebník) Spol: Luďka ŽákováLudmila NáprstkováJiří Hlupý Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 14.01.1966 
 
   Do výchovného zařízení v Hradišti přicházejí dospívající kluci, kteří se provinili drobnou kriminalitou. Do odchodu v osmnácti letech mají získat osobní a pracovní morálku, která jim chybí převážně pro neuspokojivé rodinné zázemí. Mladý a vzdělaný ředitel Pavlata vede chovance ke kázni a pořádku, ale také je odměňuje za úspěchy. Pro dobré chování je Pepík Adamec předčasně podmíněně propuštěn. Nemocný otec dává najevo nedůvěru k synovi "kriminálníkovi". V továrně na nábytek dostane Pepík dobře placenou práci. Mladík s nevolí vnímá pokrytectví a necitelnost dospělých. Po čase je bezdůvodně přeřazen na horší práci a mezi ním a mistrem Fulínem dochází k prvnímu konfliktu. Pepíkova matka utíká od nemocného manžela za zábavou a mladým milencem. Synův život ji nezajímá. Když ji po otcově záchvatu vyhledá Pepík v hospodě, odmítne jít matka domů. Otec umírá a roztržka mezi Pepíkem a matkou vrcholí v krematoriu, když chlapec nesnese její předstíraný smutek. Po pohřbu Pepík zaspí a přijde do práce o chvíli později. Na mistrův výpad reaguje úderem. Fulín se zasadí o Pepíkův návrat do Domova mládeže. Ředitel Pavlata se snaží zjistit, kde se stala chyba. Zaskočí ho lhostejnost kolegů i nezájem do sebe uzavřeného Pepíka. Pavlata dává výpověď a v domově se vracejí ke kasárenskému režimu.
   Teenage boys who have committed minor offences are arriving at a corrective educational facility in Hradiště. By the time they leave it at eighteen they are supposed to gain personal and work habits, which they lack mainly because of their unsatisfactory family backgrounds. The young and educated director Pavlata leads his charges to discipline and order, but also rewards them for successes. Pepík Adamec's good behaviour earns him an early conditional release. Pepík's sick father shows distrust for his "criminal" son, but he obtains well paid work in a furniture factory. The boy notices the hypocrisy and callousness of the adults with distaste. After a time he is assigned to worse work without a reason and has his fist conflict with the foreman Fulín. Pepík's mother runs away from her sick husband for some fun and a young lover. Her son's life does not interest her. When his father has an attack and he looks for his mother in a pub, she refuses to come home. The father dies and the conflict between Pepík and his mother reaches a climax at the crematorium, where the boy cannot stand her feigned grief. After the funeral Pepík overslept and gets to work a little late. When the foreman berates him he responds with a blow. Fulín makes sure Pepík has to return to the Home for Young People. The director Pavlata tries to discover what went wrong. He is puzzled by the indifference of his colleagues and their lack of interest in the now withdrawn Pepík. Pavlata resigns and the facility returns to its old barracks-style regime.