Šest černých dívek aneb Proč zmizel Zajíc?  (Six Black-Haired Girls)
R: Ladislav Rychman V: Filmové studio Barrandov, 1969 Sk: Šebor - Bor Dr: Věra KalábováRadovan Kalina VV: Eliška Nejedlá N: povídka Zločin v knihovně rukopisů S: Josef ŠkvoreckýLadislav Rychman TS: Ladislav RychmanJosef Škvorecký PR: Jiří Hartman AR: Milan KlacekZdenka Barochová K: Rudolf Milič DK: Milič Rudolf ml. AK: Karel Hurský Hu: Jiří BažantJiří Malásek; archivní – píseň Zpěv beze slov, píseň Lásko, bože, lásko, píseň Zmizí žaltář /Zmizel žaltář, Zmizel Zajíc/ nápěv Nahr: FISYO Dir: František Belfín Zp: Jarmila Veselásbor Arch: Oldřich Bosák Výtv: Adolf Born Kost: Zdena KadrnožkováLibuše Zíková Ma: František ČížekVáclav VolkZdenka Prchlíková St: Miroslav Hájek Zv: Ladislav Hausdorf H: Lubomír Lipský (poručík Borůvka), Zdeněk Řehoř (ředitel knihovny Milan Dubový), Josef Chvalina (docent Václav Zajíc), František Peterka (dr.Jaromír Libera), Vladimír Menšík (vrátný v knihovně), Václav Trégl (profesor Tejliběnovský), Josef Kemr (kustod), Miroslav Trpák (dr.Ocel, studijní poradce), Helena Růžičková (ošetřovatelka Ema Krkavcová), Iva Janžurová (sekretářka Dáša Andělová), Marcela Mlacovská (praktik.Růžena Koniášová/Květa Kon), Zuzana Šavrdová (praktikantka Čachtická), Olga Blechová (praktikantka Herodesová), Dana Klossová (praktikantka Jidášová), Stanislava Koutská (praktikantka Lomikarová), Ivana Mudrová (praktikantka Babinská), Karel Linc (masér Majdloch), Eva Svobodová (příbuzná na svatbě), Jiří Krytinář (trpasličí knihovník), Lola Skrbková (stará knihovnice), Vítězslav Černý (truhlář), Eugen Jegorov (truhlář), Bedřich Šetena (výpravčí Sodoma), Vilém Lipský (úředník), Luisa Kollingerová (primářka), Zbyněk Vaňous (lékárník), Yvonne Kodoňová (dívka s upilovanými zuby), Jan Kotva (mánička), Věra Kramešová (tančící dívka), Jan Maška (fotograf), Marie Popelková (stařena), J. Bartoš (kulturista), J. Horký (kulturista), Bohumil Rod (kulturista), Pavel Zradička (kulturista), H. Cermanová (akvabela), J. Hyniová (akvabela), M. Kulhánková (akvabela), N. Lukšová (akvabela), Ismenia Siegelová (akvabela), H. Veselá (akvabela), Marcela Vraná (akvabela), V. Zátková (akvabela), I. Horská (akvabela/dubl za Koniášovou), Jindřich Sejk (instruktor), M. Přívětivý (dvojče), K. Přívětivý (dvojče), M. Kamarýtová (knihovnice) Spol: Milana HalaškováVilemína BinterováBohumil Nový Stp: 086.00 Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 31.10.1969 
 
   Detektiv poručík Borůvka je povolán do Státní vědecké knihovny, aby vyšetřil ztrátu vzácného rukopisu Pekelného žaltáře okultních věd mistra Peregrina z jedenáctého století, psaného tajným písmem, které teprve nedávno rozluštil docent Zajíc. V bludišti chodeb a sálů bývalého kláštera, kde je knihovna umístěna, zavládl chaos. Ředitel knihovny Dubový nařídil kvůli úspoře místa podivný systém. Knihy jsou řazeny do regálů podle výšky a šest černě oblečených dívek, knihovnických praktikantek, neváhá svazky v případě potřeby uříznout. Borůvka případ odmítne, je specialistou na vraždy. K vyšetřování se musí vrátit, když se ztratí docent Zajíc. Zoufalý Borůvka se v podivném případě obtížně orientuje a začne pochybovat o svém zdravém rozumu, když se mu jedna z dívek, Koniášová, zjevuje na dvou místech naráz. Pak ale poručík objeví tajný vchod do podzemních prostor a v nich najde žaltář ukrytý dívkami. Zároveň objeví i Zajíce, kterého dívky unesly, aby jim přeložil recept na výrobu nápoje lásky. Koniášové jsou dvě, matka a dcera, k nerozeznání si podobné. Pouze matka však získá muže, vdává se za docenta Zajíce.
   Detective Lieutenant Borůvka is called to the State Scientific Library to investigate the loss of a precious manuscript, the Infernal Psalter of the Occult Sciences by Master Peregrinus from the eleventh century, written in a secret script which has only recently been deciphered by senior lecturer Zajíc. Chaos is reigning in the labyrinth of passages and halls of the former monastery where the library is housed. In order to save space the director of the library Dubový has introduced a peculiar system. The books are arranged in the bookcases according to height and six girls dressed in black, the library assistants, are quite happy to cut volumes down to size in case of need. Borůvka refuses the case, since he is specialist in murders. He has to return to the investigation, however, when senior lecturer Zajíc disappears. The desperate Borůvka finds it difficult to get his bearings in the strange case and begins to fear for his own sanity when one of the girls, Koniášová, appears in two different places at once. But then the lieutenant finds a secret entrance to the cellar spaces and here he discovers the psalter, hidden by the girls. At the same time he finds Zajíc, abducted by the girls who want him to translate the recipe for a love potion. There are two Koniášovás, a mother and daughter so alike as to be indistinguishable. But only the mother gets a man - she marries senior lecturer Zajíc.