Sváteční jezdec  (Sunday Driver,The)
R: Jiří Papoušek V: KF Praha/Dokumentární film, 1969 VV: Jiří Fabián N: Jiří Papoušek S: Jiří Papoušek K: Vlček František (kamera) St: Marie Křížková Zv: Benjamin Astrug kom: Jiří Lír H: Jiří Lír (pan N.), Miroslav Homola (děda), Věra Hanslíková (babička), Eva Vlachová (manželka) Fo: 35 mm Ve: česká D: BESIP /Bezpečnost silničního provozu/ 
 
   Sváteční jezdec pan N. naloží svoji rodinu - manželku, tři malé děti, dědu a babičku - do nové škodovky. Jedou na výlet a způsob jízdy pana N. - nezkušenost a jistá agresivita - vytváří nebezpečné situace. Špatné projíždění zatáček způsobuje, že se automobil ocitá v protisměru a ohrožuje ostatní účastníky silničního provozu. Pan N. nedbá stažených železničních závor a auto opustí koleje krátce před průjezdem vlaku. Piknik v přírodě ukončí prudký déšť. Pan N. nedokáže vyjet z měkké půdy, do které se automobil zabořil nešikovností řidiče. Rodina se vrací domů a ani netuší, kolikrát se ocitla v nebezpečí. Je potřeba si uvědomit, že v každém z nás je občas nějaký pan N.
   The Sunday driver Mr N. piles his family - wife, three small children, grandad and grandma - into his new Škoda. They set off on and excursion but Mr N.'s style of driving - inexperience combined with aggression - creates dangerous situations. A wrong turning takes the car onto the wrong, opposite lane of the highway and menaces the other road users. Mr N. ignores a level crossing and the car only just gets off the rails before the train comes through. A picnic in the country ends in a downpour. Mr N. is now unable to get the car out of the soft ground into which his clumsy manoeuvres have jammed it. The family finally gets back home with no idea how many times they were in peril. We ought to be aware that there is sometimes a bit of Mr N. in all of us.