Srub  (Log Cabin,The)
R: Jaromil Jireš V: KF Praha/Dokumentární film, 1966 VV: Máša Charouzdová N: Jaromil Jireš S: Jaromil Jireš K: Vladimír Skalský Hu: Jan Klusák; archivní – Oskar Nedbal: převzatá Polská krev, Oskar Nedbal: píseň Blondýnky něžné T: Leo Stein Zp: Joža Mrázek Hořický St: Marie Křížková H: Joža Mrázek Hořický (starý muž) Stp: 012.00 Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů 
 
   Uprostřed mrazivé zimy stojí v opuštěné krajině na zasněženém svahu srub, obývaný starým mužem. Muž naloží do bubínku kamen poslední dřevo a teplo ohně ho viditelně potěší. Rozkýve prudce houpací křeslo a vesele si zpívá. Plameny se ztrácejí a stařík hledá, co by přiložil. Nakonec obětuje křeslo, ale i to zakrátko shoří. Muž otrhá ze stěn zbytky plakátů, posbírá různé hadry a nahází vše do kamen. Sekyrou rozštípe postupně dřevěné zdi svého domku, i když je jasné, že nemůže souboj s krutou přírodou vyhrát. Oheň postupně polyká prkna i trámky, až se srub zcela rozpadne. Muž se chce zahřát, a proto běhá kolem dohořívajících plamenů.
   It is the depths of winter and in the middle of a desolate landscape on a snowy slope stands a log cabin, inhabited by an old man. The man puts his last log into his stove and the warmth of the fire visibly delights him. He rocks his rocking chair energetically and sings merrily. The flames die away and the old man looks around for something to put on the fire. In the end he sacrifices the chair, but soon that too is burnt up. The man tears the remnants of posters from the walls, gathers various rags and throws everything into the stove. Then he takes an axe and gradually chops up the wooden walls of his house, although it is obvious that he cannot win this duel with cruel nature. The fire gradually eats up the planks and beams until the cabin entirely collapses. The man wants to get warm, and so runs around the dying flames.