Spanilá jízda  (Nuremberg Campaing,The)
R: Oldřich Daněk V: Filmové studio Barrandov, 1963 Sk: Novotný - Kubala VV: Věra Kadlecová N: Oldřich Daněk S: Oldřich Daněk TS: Oldřich Daněk PR: Jiří PittermannMilan Kadlec AR: Zdenka Barochová K: Josef Illík DK: Emil Sirotek AK: Petr ČechFrantišek Kučera Hu: Jan F. Fischer; archivní – píseň Ktož jsú boží bojovníci Nahr: FISYO Dir: Štěpán Koníček Zp: sbor Arch: Bohuslav Kulič Kost: Vladimír SynekVěnceslava KulhaváFrantišek Mádl Ma: Stanislav PetřekFrantišek HavlíčekMarie Džbánková St: Josef Dobřichovský Zv: František FabiánBrunclík Bohumír /zvukové efekty/ Op: František HoraJosef BradáčNový Rostislav dr. H: Petr Kostka (Ondřej Keřský z Řimovic), Jiří Vala (Eschweiler z Hohenbachu), Michaela Lohniská (Katruše), Jaroslav Průcha (Mikeš), Martin Růžek (Prokop Veliký), Jiří Holý (kněz Jíra), Karel Höger (kardinál Henry of Beaufort Winches), Vlasta Fialová (Alžběta z Hohenzollernu), Václav Špidla (Friedrich z Hohenzollernu, norimb.), Otakar Brousek (Erkinger ze Sansheimu), Jaroslava Tvrzníková (Anka, Ondřejova nevěsta), Vladimír Stach (Odraný), Oldřich Velen (Walram), Jan Skopeček (venkovan), Oldřich Janovský (Zikmund), Jiří Brdečka (mnich), Jaroslav Boček (venkovan), Zdeněk Podskalský (německý měšťan), František Vláčil (hejsek), František Vrba (měšťan), Leoš Suchařípa (šlechtic u Hohenzollerna), Jaroslav Kříž (Jakub), Jaroslav Mařan (rytíř), Jiří Bělohoubek (husita), Josef Bradáč (purkrabí), Vl. Burda (šlechtic), Ladislav Dražan (rytíř), Josef Fajta (svatebčan), Ladislav Gzela (prchající muž), František Halmazňa (svatebčan), Jindřich Heidelberg (šlechtic), Vladimír Linka (šlechtic), Magda Maděrová (dáma), František Nechyba (purkrabí), J. Reis (šlechtic), J. Skružný (bubeník), Karel Škorpík (měšťan), Věra Ždichyncová (svatebčanka), Jaroslav Drbohlav (Friedrichův sluha) Spol: Marcela JakubcováRůžena HejskováVěra Líznerová Stp: 097.00 Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 06.09.1963 © Národní filmový archiv 
 
   Příběh z husitských válek je rozdělen do tří kapitol: Bitva, která nebyla - Je rok 1427. Do tábora papežského legáta a winchesterského kardinála Henryho přijíždějí rytíři, kteří se mají zúčastnit křižácké výpravy proti husitům. Fanatický kardinál je napřed zbavuje všech trestů za vraždy a násilí na kacířích. Jedním z těch, kteří mu bezvýhradně věří je Eschweiler z Hohenbachu. Do tábora husitského vojska, vedeného Prokopem Holým, se uchýlí mladý Ondřej Keřský. Eschweiler vyvraždil jeho příbuzné, vypálil tvrz a unesl mu nevěstu Anku. Ondřej chce koně, aby mohl násilníka dohnat, ale za pokus o jeho krádež je zbičován. Bitva u Tachova se nekoná, křižáci před husity utečou. Tažení do Němec - Uplynuly tři roky. Z Ondřeje se stal zkušený voják. Husité táhnou Německem a města se vzdávají. Prokop nechce lidské životy, doufá, že jeho kněží přesvědčí obyčejné lidi o své pravdě kázáním. Lidé, kterých se Ondřej ptá, tvrdí, že Eschweilera neznají. Cesta do Norimberka - Husité se blíží k Norimberku. Markrabě jim při jednání slíbí, že dovolí vstup patnácti husitům. Ondřej, který skupinu vede, konečně najde Eschweilera. Dozví se, že Anka mu násilím byla po vůli a zemřela po porodu syna. Viník, který živoří ve své schátralé tvrzi, ukáže Ondřejovi její náhrobek s kalichem a pak se vrhne proti Ondřejově meči. Husité jsou obklíčeni vojskem, které proti nim poslal zrádný markrabě. Do Norimberka husité se svým kázáním nikdy nedorazili.
   This story from the Hussite Wars is divided into three chapters: The Battle that Never Was - It is 1427. Knights who are to join the crusade against the Hussites are arriving in the camp of Cardinal Henry of Winchester, the Papal Legate. The fanatical cardinal first guarantees them impunity for murder or violence against the heretics. One of those who believes him without question is Eschweiler of Hohenbach. The young Ondřej Keřský makes for the Hussite military camp, commanded by Prokop Holý. Eschweiler has murdered Keřský's relatives, burned his manor and abducted his bride Anka. Ondřej wants a horse in order to catch up with his foe, but he is whipped for his attempt to steal one. No battle takes place at Tachov, since the crusaders flee before the Hussites. The Campaign into Germany - Three years have gone by. Ondřej has become an experienced soldier. The Hussites are sweeping through Germany and the towns are surrendering. Prokop doesn't want to take human lives, but hopes that his priests will convince the ordinary people of the truth by preaching. In response to Ondřej's questions, people say that they do not know Eschweiler. The Road to Nuremberg - The Hussites draw near to Nuremberg. During negotiations the Margrave promises them that he will allow fifteen Hussites to enter the city. Ondřej, who is the leader of the group, finally finds Eschweiler. He discovers that Eschweiler raped Anka, who later died during the birth of a son. The culprit, who is eking out an existence in his dilapidated manor, shows Ondřej her gravestone adorned with the Hussite chalice and then throws himself on Ondřej's sword. The Hussites are surrounded by soldiers sent against them by the treacherous Margrave. The Hussites never reach Nuremberg with their preaching.