Spalovač mrtvol  (Cremator,The)
R: Juraj Herz V: Filmové studio Barrandov, 1968 Sk: Šebor - Bor Dr: Věra Kalábová VV: Ladislav Hanuš N: novela Spalovač mrtvol S: Ladislav FuksJuraj Herz TS: Juraj HerzStanislav Milota PR: Květa Lehovcová AR: Vladimír BlažekVěra Vláčilová K: Stanislav Milota AK: Bohumil Rath Hu: Zdeněk Liška; archivní – Antonín Dvořák: převzatá Symfonie č.9 e moll (Z Nového světa) (Largo)píseň Nahr: FISYO Dir: František Belfín Zp: Alfred Růžička Arch: Zbyněk Hloch Kost: Olga DimitrovováMiloslava ŠmídováMarie Knotková Ma: František ČížekVáclav VolkZdenka Prchlíková St: Jaromír Janáček Zv: Černý František (zvuk) H: Rudolf Hrušínský (Karel Kopfrkingl zvaný Roman), Vlasta Chramostová (Karlova manželka Marie zvaná Lakmé), Jana Stehnová (Zina, dcera Kopfrkinglových), Miloš Vognič (Milivoj, syn Kopfrkinglových), Ilja Prachař (inženýr Walter Reinke), Zora Božinová (Erna, Reinkeova žena), Eduard Kohout (MUDr.Richard Bettelheim, židovský), Jiří Lír (agent krematoria Strauss), Dimitrij Rafalský (zaměstnanec krematoria morfinista), Kemr Josef [dab] (hlas morfinisty Fenka), Jan Vlček (vrátný Vrána), Václav Halama (zaměstnanec krematoria Pelikán), Jiří Hálek (rámař Holý), Václav Kotva (zaměstnanec krematoria Josífek Zaj), Míla Myslíková (hloupá žena), Vladimír Menšík (manžel hloupé ženy), Jiří Menzel (Dvořák, nový zaměstnanec krematori), Václav Štekl (hudebník/rozhodčí boxu/majitel pan), Nataša Gollová (madam v masérském salonu), Jindřich Narenta (nacista ve smokingu), Helena Anýžová (bledá dívka), Jana Šulcová (růžolící dívka), Jan Řeřicha (mládenec růžolící dívky), Oldřich Vízner (Kája, Zinin nápadník), Carmen Mayerová (uklízečka Lišková), Libuše Pešková (uklízečka Podzimková), Růžena Vlčková (Anežka, hospodyně MUDr.Bettelheima), Věra Vlčková (lehká holka), Eva Ulincová (lehká holka), Iltis Rudolf JUDr. (Stein), Střecha Josef (2) (Jan, Bettelheimův synovec), B. Mandausová (Bettelheimová), František Kubíček (zaměstnanec krematoria Beran), Vlasta Chramostová (Dagmar, slečna z masérského salónu), Erich Fichtner (ředitel krematoria/vyvolávač na po), J. Hladký (Prachař), Jiřina Bílá (Prachařová), Jan Kraus (Vojtík Prachař), Alfred Růžička (židovský kantor), Felix Černý (číšník), H. Absolonová (blondýna), Alena Balejová (blondýna), M. Baumrukerová (blondýna), S. Brabcová (blondýna), E. Brázdová (blondýna), V. Handlová (blondýna), Marie Hübschová (blondýna), M. Jílková (blondýna), J. Knollová (blondýna), Yvona Odehnalová (blondýna), J. Pacáková (blondýna), H. Schlechtrová (blondýna), J. Škrabanová (blondýna), M. Šotolová (blondýna), H. Troníčková (blondýna), C. Zeyerová (blondýna), L. Geussová (blondýna v kasinu), I. Kučerová (blondýna v kasinu), J. Seyfertová (blondýna v kasinu), J. Scheybová (blondýna v kasinu), S. Študentová (blondýna v kasinu), Pavla Břínková (členka dámského orchestru), H. Francová (členka dámského orchestru), E. Kamesleimerová (členka dámského orchestru), K. Kučerová (členka dámského orchestru), H. Sládková (členka dámského orchestru), M. Smolová (členka dámského orchestru), I. Svobodová (členka dámského orchestru), Zuzana Rumlová (masérka/zabitá žena v panoptiku), Olga Bušková (masérka), E. Otavová (masérka), A. Řezníčková (masérka), J. Šmídová (masérka), J. Tomšů (masérka), M. Bohatová (stará žena), Jiřina Jandová (průvodkyně staré ženy), Karel Hovorka (starý muž), J. Balík (dorostenec), J. Lebeda (dorostenec), M. Mach (dorostenec), Fiala Karel (výroba) (civilista), Václav Vodák (civilista), Miloslav Šindler (civilista), Jaroslav Toms (civilista), J. Krupička (civilista), J. Zeman (civilista), František Häusler (číšník Rybka), Radomír Hubáček (oběšenec), Helena Kotoučová (Lešetínská), Vl. Grygar (ubitý hoch v panoptiku), K. Geipel (dítě hudebník), Vratislav Hurych (vrah Moor), J. Englická (žena v kádi), Jiří Kaftan (mladík u kádě), Theodor Kunst (penzista hudebník), V. Kebrt (zrzavý boxer), František Poláček (vrah pěti žen), Z. Povolná (zabitá žena), M. Janoušková (zabitá žena), A. Mařáková (zabitá žena), V. Koželuhová (akrobatka), V. Malečová (akrobatka), E. Tichá (akrobatka), J. Němec (číšník), Karel Přinesdomů (číšník), E. Šumberová (dvojče Lenka), Z. Šumberová (dvojče Lála), Zdeněk Šmidrkal (trpaslík zvaný Skřítek Vítek), Marie Rosůlková (žena dožadující se rakvičky) Spol: Josef KrausJitka PřibylováLadislava Klusáčková Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 14.03.1969 
 
   Praha, konec třicátých let dvacátého století. Pan Kopfrkingl pracuje v krematoriu, je šťastně ženat a má dvě děti - Zinu a Milivoje. O rodinu se pečlivě stará a svou práci vykonává svědomitě. Ve Spolku přátel žehu má řadu známých, s nimiž se setkává na večírcích. Jedním z nich je fašista Walter Reinke, který se veřejně raduje nad připojením Rakouska k Velkoněmecké říši. Snaží se přesvědčit Kopfrkingla, že i on má jistě v sobě německou krev. Na Kopfrkingla, jehož psychika je poznamenaná stálou přítomností smrti, Walterova nacistická propaganda zapůsobí. Stane se členem nacistické strany, aktivně se zúčastní štvanice na Židy a udává své kolegy a přátele gestapu. Jednoho dne mu Walter připomene, že také jeho tchyně byla neárijského původu a to by Kopfrkinglovi mohlo vadit v budoucí kariéře. Kopfrkingl proto svou ženu se zvrácenou něhou oběsí. Když ho Walter upozorní, že i jeho děti mají židovskou krev, rozhodne se je zabít. Milivoje brutálně zavraždí, jen Zině se podaří uprchnout. Kopfrkingl, takto očištěn, přijme nabídku podílet se na přípravách masových kremací. Věří, že tím přispěje ke spáse světa.
   Prague at the end of the nineteen-thirties. Mr Kopfrkingl works in a crematorium. He is happily married and has two children - Zina and Milivoj. He looks after his family carefully and is conscientious in his job. He has a number of friends in the Society of Friends of Cremation and meets them at evening parties. One of them is the fascist Walter Reinke, who publicly rejoices at the annexation of Austria to the Greater German Reich. He tries to persuade Kopfrkingl that he too has German blood in his veins, and Walter's Nazi propaganda begins to make an impression on a man whose psychological state is affected by the constant presence of death in his life. Kopfrkingl becomes a member of the Nazi party, takes an active part in persecuting Jews and informs on his colleagues and friends to the Gestapo. One day Walter reminds him that his mother-in-law had been of non-Aryan origin and this could present an obstacle to Kopfrkingl's future career. Kopfrkingl therefore hangs his wife, with perverted tenderness. When Walter points out that his children also have Jewish blood, he resolves to kill them as well. He brutally slaughters Milivoj, but Zina manages to escape. Thus purefied, Koprfingl accepts an opportunity to join in preparations for mass cremations. He believes that in this way he will contribute to the salvation of the world.