Snídejte v trávě!  (Dejeunez-Vous sur l'Herbe!)
R: Ivan Renč V: KF Praha/Dokumentární film, 1969 Dr: Karel Maršálek VV: Antonín Vaněk N: Ivan Renč S: Ivan Renč K: Josef Pešek Hu: Luboš Fišer; archivní Nahr: FISYO St: Milada Sádková Zv: Benjamin Astrug H: Helena Růžičková (tlustá žena), Jiřina Třebická (štíhlá žena), Václav Výtvar (malý muž), Vladimír Bárta (velký muž) Stp: 012.00 Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů 
 
   Dva muži a dvě ženy jsou zaujati slavným Manetovým obrazem Snídaně v trávě a rozhodnou se uspořádat přesně podle předlohy piknik v přírodě. Obraz vezmou s sebou a hledají vhodnou scenérii. Po delším průzkumu najdou to, co potřebují: trávu, stromy, zurčící potok. Z koše vyndají potraviny, určené pro hostinu. Jeden z mužů aranžuje ženy podle obrazu. Ženy se však nedokáží soustředit. Silnější přitahuje jídlo, štíhlejší stále odbíhá. Po mnoha nedorozuměních a kontroverzích se svého záměru vzdají a dají přednost snídani podle svého "gusta". K příští etudě si jako předlohu zvolí obraz Stětí Jana Křtitele...
   Two men and two women are captivated by Manet's famous picture Le Dejeuner sur l'herbe and decide to hold a picnic exactly according to the painting. They take the picture with them and hunt for suitable scenery. After looking around for some time they find what they need: grass, trees, a murmuring brook. They take the food for the feast out of the basket. One of the men arranges the women just as in the picture, but the women cannot concentrate. The fatter one is attracted by the food, and the slimmer keeps running off. After many misunderstandings and controversies they give up their plan and decide to have breakfast according to their own taste. For their next exercise they choose the painting The Beheading of John the Baptist.