Směšný pán  (Ridiculous Gentleman,A)
R: Karel Kachyňa V: Filmové studio Barrandov, 1969 Sk: Švabík - Procházka VV: Karel Vejřík N: Jan Procházka S: Jan ProcházkaKarel Kachyňa TS: Karel Kachyňa PR: Milada Mikešová AR: Karel BrchelJaroslava Čapková K: Josef Pávek DK: Karel Hejsek Hu: Zdeněk Liška; archivní Nahr: FISYO Dir: František Belfín Arch: Oldřich Okáč Kost: Irena GreifováDagmar KrausováM. Dostálová Ma: Stanislav PetřekRudolf BunešAnna Volšičková St: Miroslav Hájek Zv: Jiří Lenoch Op: Náprstek Zdeněk MUDr. H: Vladimír Šmeral (profesor Jindřich Šimek), Zdeněk Kryzánek (zřízenec), Jiří Adamíra (MUDr.Preclík), Josef Patočka (inženýr Harmach), Danuše Klichová (dívka na střeše), Evelyna Steimarová (zdravotní sestra Nanynka), Carmen Mayerová (zdravotní sestra Zezulová), Dáša Neblechová (nemocniční kuchařka), Jaroslava Vysloužilová (nemocniční kuchařka), Jindřiška Gabriela Preissová (kolegyně Růžena), Zuzana Tomková (děvčátko Alenka), Věra Beztahovská (děvčátko v nemocnici), Ilona Petržílková (děvčátko v nemocnici), Vladimír Stoklasa (taxikář), Vladislav Coufal (vědec), Náprstek Zdeněk MUDr. (kardiolog), Margit Harníčková (hysterka), Ladislav Křiváček (velitel trestnice), Alena Karešová (zdravotní sestra Prokešová), Josef Roubíček (syn Prokešové), Josef Kotapiš (Peřina), Václav Kotva (průvodčí v tramvaji), Antonín Kryl (asistent), Vladimír Linka (muž v brýlích), Zdeněk Martínek (psychiatr), Haco M. MUDr. (rentgenolog), Soběslav Sejk (ministr), Miroslav Svoboda (vězeň v brýlích), Josef Vošalík (stařeček Rudolf), Josef Velda (dozorce), Josefa Pechlátová (žena v domě), Renata Bauerová (holčička Věra), Jaroslava Bauerová (Věřina matka), Josef Rak (dozorce), J. Jurenko (asfaltér), Štětka MUDr. (docent) Spol: Vilemína Binterová Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 28.11.1969 
 
   Šedesátiletý profesor Šimek podstupuje těžkou srdeční operaci. Chirurg MUDr. Preclík je s výsledkem spokojen, po úspěšném zákroku se stali on i jeho pacient slavnými. Šimka však sláva nezajímá, uplynulá léta ho připravila o energii i chuť k životu. V padesátých letech dvacátého století, v době tažení proti údajným nepřátelům komunistického režimu, byl nespravedlivě odsouzen k mnohaletému vězení. Opustila ho žena, dcera, přátelé; jeho vědecká kariéra byla zničena. Z okna svého nemocničního pokoje sleduje s posmutnělým zájmem jen nemocné děti a půvabnou dívku, která na střeše protějšího domu vypouští z koše poštovní holuby. Od té doby čeká na její příchod. Jednoho dne se dívka na střeše neobjeví. Profesor zneklidní, je si jist, že se děvčeti něco muselo stát. Vydá se proto do ulic v nemocničním plášti, ačkoliv dobře ví, že nadměrná námaha ho může zabít. Po nesnadném putování nalezne dům i zamčený dívčin byt. Šimek vzbouří sousedy, aby byt otevřeli. Ukáže se, že ho tušení neklamalo, neznámá se pokusila o sebevraždu. Ještě žije a lékaři ji patrně zachrání. Šimkovo srdce však nevydrželo a starý muž zemřel. Dr. Preclík chápe profesorovo jednání. Dívka Šimkovi připomínala dceru, která se ho při soudním procesu zřekla. Když se později dozvěděla o otcově nevině, otrávila se.
   Sixty-year old Professor Šimek is undergoing a serious heart operation. The surgeon Preclík is satisfied with the result, and after the successful operation he and his patient become famous. Šimek is, however, indifferent to fame, since the years have robbed him of energy and taste for life. In the 1950s, during the campaign against supposed enemies of the communist regime, he was unjustly condemned to many years of imprisonment. His wife, daughter and friends have abandoned him, and his academic career was ruined. From the window of his hospital room it is only sick children that catch his melancholy eye, and a charming girl who releases carrier pigeons from a basket on the roof of the house opposite. One day she fails to appear on the roof. The professor is disturbed, sure that something must have happened to the girl. He goes out into the street in his hospital gown, even though he is well aware that too much strain could kill him. After a difficult search he finds the house and the girl's apartment, which is locked. Šimek gets the neighbours to open it. His foreboding has not been wrong, since the unknown girls has tried to commit suicide. She is still alive and the doctors will clearly be able to save her, but but the situation is too much for Šimek's heart and the old man dies. Doctor Preclík understands the professor's actions. The girl had reminded Šimek of the daughter who had repudiated him during his trial, and had poisoned herself when she later discovered her father's innocence.