Skřivánci na niti  (Skylarks on the String)
R: Jiří Menzel V: Filmové studio Barrandov, 1969 Sk: Juráček - Kučera Dr: Václav Nývlt VV: Karel Kochman N: povídky Inzerát na dům,ve kterém už nechci bydlet S: Bohumil HrabalJiří Menzel TS: Jiří MenzelBohumil Hrabal PR: Miloš Kohout AR: Josef SandrMarie Zahradníková K: Jaromír Šofr DK: Petr Čech AK: Jiří Kučera Hu: Jiří Šust; archivní – Václav Dobiáš: píseň Budujeme (Teď když máme co jsme chtěli), Vacek Karel (hudebník): píseň Pro Jarmilku, Jiří Šust: píseň Holubička, Strauss Johann ml.: píseň Noční motýl, S. Děškin: píseň Vždy buď připraven Nahr: FISYO Dir: Štěpán Koníček T: Soňa NováK.M. WallóAlexandr A. ŽarovUrban Josef (2) Zp: sbor dětskýFrantišek Řehák Arch: Oldřich Bosák Kost: Dagmar KrausováPoláková Dana (2)M. Dostálová Ma: Josef LojíkMarie DžbánkováJiří Nevařil St: Jiřina Lukešová Zv: Jiří Pavlík H: Rudolf Hrušínský (důvěrník), Václav Neckář (adventista Pavel Hvězdář, brigádní), Jitka Zelenohorská (vězeňkyně Jitka Hlaváčová,nevěsta), Vladimír Ptáček (brigádník Václav zvaný Mlíkař), Naďa Urbánková (vězeňkyně-kopečkářka Lenka), Vlastimil Brodský (brigádník zvaný Doktor, bývalý kni), Ferdinand Krůta (brigádník Kudla, bývalý holič), František Řehák (brigádník Drobeček, bývalý truhlář), Leoš Suchařípa (brigádník, bývalý prokurátor), Karel Mareš (závodní), Jiřina Štěpničková (Pavlova matka), Ladislav Šimek (starší příslušník SNB), Otakar Brousek (velitel trestnice), Míla Myslíková (vězeňkyně-kopečkářka Elza), Jaroslav Satoranský (strážný vězeňkyň Anděl), Vladimír Šmeral (senilní hodnostář Zdeněk Nejedlý), Jiřina Třebická (Drobečková, manželka bývalého truh), Jan Vala (strážný), Stella Zázvorková (umývačka nádobí), Tereza Bariová (cikánka Terezka, Andělova novomanž), Věra Galatíková (svazačka doprovázející pionýry), Eugen Jegorov (brigádník-saxofonista), Vlasta Jelínková (Thimingová, Pavlova teta), Zora Jiráková (Kudlová, manželka bývalého holiče), Miloš Kohout (filmový kameraman), Gustav Oplustil (filmový režisér), Zdeněk Svěrák (delegát ÚRO), Eva Rubínová (trestankyně-kopečkářka), Věra Křesadlová (trestankyně-kopečkářka), Eva Blažková (trestankyně-kopečkářka), Věra Ferbasová (trestankyně-kopečkářka), Zdena Burdová (trestankyně-kopečkářka), Jiří Menzel (trestanec ve výtahu), Oldřich Janovský (funkcionář), Bořivoj Fiala (funkcionář), Karel Hovorka (brigádník), Alois Vachek (brigádník), Bohumil Koška (brigádník), Miroslav Saic (brigádník), Miloslav Balcar (řidič černého auta/vedoucí postřik), Alena Frimlová (blondýna), Hana Talpová (žena doprovázející hodnostáře), Rudolf Kalina (koupající se brigádník), Jiří Kasík (příslušník SNB v civilu), Jan Teplý (oddávající úředník), Jindřiška Gabriela Preissová (úřednice), Antonín Gondolán (cikánský hudebník na svatbě), František Gondolán (cikánský hudebník), Jiří Gondolán (cikánský hudebník), Vojtěch Gondolán (cikánský hudebník), Ondřej Gondolán (cikánský hudebník), Rudolf Pešta (hudebník), Jarmila Gybasová (strážná), Vladimír Hrabánek (tajný), Antonín Samler (dozorce), Eva Vejlová (strážná), Helena Velenovská (strážná), Marie Benetková (svlečená trestankyně), Ivana Horká (svlečená trestankyně), Eva Podzimková (svlečená trestankyně), H. Cermanová (svlečená trestankyně), H. Ruprichová (svlečená trestankyně), J. Šprachtová (svlečená trestankyně), Jitka Molavcová (jásající dívka v davu) Spol: Eva HoráznáBohumil Nový Stp: 090.00 Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 00.02.1990 
 
   Padesátá léta dvacátého století. Na šrotišti kladenských oceláren pracují dvě skupiny lidí: vězenkyně, hlídané dozorcem Andělem a "brigádníci", bývalí drobní živnostníci, podezřelí intelektuálové a příslušníci církví. Ženy a dívky, takzvané kopečkářky, odsouzené za pokus uprchnout za hranice, těžce pracují při vykládání a třídění železného odpadu. Stejnou práci vykonávají muži: mladičký adventista Pavel, profesor filozofie, holič Kudla, truhlář Drobeček i bývalý prokurátor. Při natáčení optimistického šotu do filmového žurnálu se neudrží brigádník Mlíkař a žádá, aby byla zrušena zpevněná pracovní norma. Anděl se žení s krásnou Cikánkou Terezkou, ale ještě dlouho bude získávat důvěru své plaché ženy. Pro Mlíkaře přijede Bezpečnost. Mezi oběma skupinami lidí vznikají něžné vztahy a Pavel se zamiluje do vězenkyně Jitky. Fanatická svazácká vedoucí ukazuje pionýrům nepřátele režimu. Profesor, který se zeptá, kam zmizel Mlíkař, je vzápětí zatčen. Jitka s Pavlem mají svatbu. Jitku na MNV zastoupí stará teta a jí samotné oznámí změnu stavu velitel věznice. Na pracoviště přijíždí senilní státní činitel. Pavel se ho ptá po osudu Mlíkaře i profesora. Dříve, než si stačí užít s Jitkou chvilky samoty, je Pavel rovněž zatčen. Propuštěná Jitka pracuje v kantýně a čeká až se jí za dva roky novomanžel vrátí.
   The Nineteen-Fifties. Two groups of people work in the scrap-yard of the Kladno steelworks. They are female prisoners guarded by the supervisor Anděl and "volunteers", former small tradesmen, suspect intellectuals and members of the church. The women and girls, who have been imprisoned for trying to flee over the border, are working hard unloading and sorting iron scrap. The men are doing the same. They are the young Seventh Day Adventist Pavel, a Professor of Philosophy, the Barber Kudla, the Carpenter Drobeček and a former Public Prosecutor. During the shooting of an optimistic shot for a film journal the volunteer Milkman [Mlíkař] can no longer control himself and demands that the increased work norm be relaxed. Anděl is going to marry the beautiful gypsy Terezka, but he still has a long way to go winning the confidence of his shy bride. The police comes for Milkman. Tender relationships develop between the two groups of people, with Pavel falling in love with the prisoner Jitka. A fanatical female Czechoslovak Youth Movement leader shows children in the pioneer corps the enemies of the regime. The Professor asks where Milkman has been taken and is immediately arrested. Jitka and Pavel have their wedding. At the Local National Committee Jitka is represented by an old aunt, and is herself informed of her change of status by the prison director. A senile state official arrives at the workplace. Pavel asks him about the fate of Milkman and the Professor. Before he has been able to enjoy even a few moments of solitude with Jitka, Pavel is also arrested. Later, the released Jitka works in the canteen, waiting two years for her new husband to return.